Årsberetning 2018
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Af Søren Dalsgaard, koordinator for Folkekirkens Migrantsamarbejde

Hvordan agerer folkekirken i et samfund, der bliver kulturelt og religiøst mere mangfoldigt. Hvordan sikrer vi, at folkekirken fremover fortsat kan være kirke for hele folket? Det spørgsmål arbejder Folkekirkens Migrantsamarbejde med i disse år. På billedet ses sogne- og indvandrerpræst Birgitte Møldrup. Foto: Michael Rønne Rasmussen.

Folkekirkens Asylsamarbejde ændrede formelt navn til Folkekirkens Migrantsamarbejde. Dermed omfatter det kirkelige arbejde fremadrettet en bredere gruppe af mennesker, ikke blot asylansøgere, men i princippet alle i Danmark med en anden baggrund, f.eks. arbejdsmigranter, udenlandske studerende, flygtninge, mv. 

Først asylsamarbejdet og nu migrantsamarbejdet har ledt MKR ind i en helt ny fase af mellemkirkeligt engagement i Danmark. Det mellemkirkelige er ikke længere en eksotisk disciplin langt borte, men er blevet en nærværende virkelighed i sogne over hele landet. En meget kompleks udfordring for folkekirken som helhed og ikke mindst for en normal sognemenighed at løfte. Gennem migrantsamarbejdet prioriterer MKR - gennem et stadigt mere veludbygget netværk - at bistå menighederne i at løfte opgaven, så flere og flere efterhånden deltager i det fælles arbejde. For MKR betyder det tillige, at det vidt forgrenede netværk af kontakter i stifter, provstier og sogne bringer MKR meget tættere på en række forhold af mellemkirkelig karakter i det almindelige sogneliv. Dette er en stor berigelse for hele arbejdet i MKR, idet det er med til også at definere karakteren af MKRs øvrige engagement i disse år.

I migrantsamarbejdet har der været en undersøgelse af kommunernes praksis i forhold til personregistrering af udlændinge, det vil sige, på hvilken måde nytilkomne i Danmark bliver tilbudt at blive medlemmer af folkekirken. 

Migrantsamarbejdet har bistået til at etablere et provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter og har desuden indgået en samarbejdsaftale med Mission Afrika om relationsbygning mellem migrantpræster og folkekirken.

Migrantsamarbejdet har offentliggjort tal som er tilvejebragt fra Danmarks Statistik vedr. befolkningssammensætningen i sogne og provstier. Således har hvert provsti i folkekirken muligheden for at se hvilke nationaliteter der er flest af. Desuden kan hvert sogn se, hvor mange vestlige og ikke-vestlige indvandrere der lever inden for sognegrænsen. Disse data er distribueret til sognemenighederne.

MKR har i en kortere periode haft den iranske sociolog og teolog Sara Afshari ansat til at undersøge farsitalende konvertitters behov i en folkekirkelig sammenhæng. Arbejdet mundede ud i en rapport med anbefalinger ift. at styrke det kirkelige arbejde blandt farsitalende. 

Der er nedsat et lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet. Det skal drøfte, hvordan folkekirken kan række ud til herboende migranter. Udvalget drøfter bl.a. dobbelt medlemskab (at man som enkeltperson både kan være medlem af Folkekirken og et andet kirkesamfund), associering af en kristen migrantmenighed til en sognemenighed samt oprettelse af særlige lokalpræstestillinger i migrantmenigheder. MKR har bidraget med div. baggrundsmateriale til udvalgets arbejde.

 

Folkekirkens Asylsamarbejde - arbejdsgruppeNiels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen, Anne Reiter, Clement Dachet, Per Vibskov, Mogens Mogensen
Konsulentbistand Sara Afshari, Birthe Munck-Fairwood, Bent Dahl, Clement Dachet, Henrik Ertner Rasmussen, Thomas Feddersen, m. fl.
Sekretariatsansvarlig Søren Dalsgaard 
Projektkoordinator Marie Munch Roager / Maria Sandborg-Olsen (barselsvikar) 
Studentermedhjælp Philip Rasmussen
Praktikant Sara Friis Børty