Årsberetning 2018
Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund har haft sin opmærksomhed rettet mod arbejdet med at få sin nye strategi på plads. Her ses LVFs præsident Musa Panti Filibus (t.h.). Foto: Albin Hillert/LVF.

 

Det lutherske Verdensforbund, dannet i 1947, har 148 medlemskirker i 99 lande. Medlemskirkerne har tilsammen over 75,5 mio. medlemmer. Strukturelt består LVF af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte.

Efter generalforsamlingen i 2017 er Det lutherske Verdensforbund gået ind i en ny arbejdsperiode. Fra dansk side er biskop Henrik Stubkjær centralt placeret som medlem af LVFs råd, formand for World Service komiteen og medlem af LVFs eksekutiv komite. Ulla Morre Bidstrup arbejder med i det udvalg, som skal fremme teologisk uddannelse i medlemskirkerne. Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling, at det skulle være en prioritet fremadrettet i LVFs arbejde. Dette er en større udfordring for en del mindrebemidlede medlemskirker i Det lutherske Verdensforbund. 

Det lutherske Verdensforbund har haft sin opmærksomhed rettet mod arbejdet med at få sin nye strategi på plads. Strategien dækker arbejdet i perioden 2019-2024, og har fået titlen ’With Passion for the Church and for the World’. Hovedprioriteterne i den nye strategi handler om at støtte medlemskirkernes tilstedeværelse og levende vidnesbyrd i verden, samt at fremme menneskets værdighed, retfærdighed og fred. Det bindes sammen af overskriften ’At leve og arbejde sammen som kirkefællesskab’. 

Det danske initiativ i regi af LVF omkring Vestens kirker under forandring blev efter en del forarbejde skudt i gang ved et møde med i Uppsala. Fokus er på aktuelle udfordringer, vi på tværs af landegrænser har i Vesten. Begyndende med en fælles proces i de nordiske lutherske kirker for i fællesskab og i fælles sparring at forholde sig til og om muligt give en handlingsorienteret respons på de udfordringer kirkerne står overfor, med indspil fra både forskere og kirkefolk. Det er aktuelle udfordringer som faldende medlems- og dåbstal og behovet for styrkelse af lægfolkets uddannelse og roller.

 

LVF-arbejdsgruppenHanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen.
Formand for LVF World Service komitéHenrik Stubkjær
Medlem LVF Theological Education and Formation GroupUlla Morre Bidstrup
Koordinator/netværker vedr. projekt Vestens kirker under forandringSøren Abildgaard
SekretariatsansvarligThorsten Rørbæk

 

Læs mere