Årsberetning 2018
Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd har i samarbejde med MKR og Bibelselskabet udgivet det fælleskirkelige hæfte Noget om den kristne tro. Foto: Bibelselskabet. 


Danske Kirkers Råd har foruden kernevirksomheden med samtaler mellem danske kirker struktureret arbejdet i fire arbejdsområder med tilhørende arbejdsgrupper: Grøn Kirke, Danske Kirkedage, Frihed og lige vilkår og Økumenisk dialog og dannelse. 

         Samarbejdet mellem kirkerne synes i disse år at blive bedre og bedre. Folkekirken spiller en bevidst rolle som majoritetskirke med tilhørende ansvar for at varetage minoritetskirkernes interesser. Arbejdet i Danske Kirkers Råd prioriteres højt af alle kirker gennem betydelig repræsentation og deltagelse i Danske Kirkers Råds organer. 

         Danske Kirkers Råd har i årets løb beskæftiget sig med implikationerne af den nye lov om trossamfund. Blandt andet var kirkelige foreninger tæt på at miste fradragsretten, men på baggrund af flere kritiske høringssvar fra bl.a. Danske Kirkers Råd valgte Skatteministeriet, at donationer til kirkelige foreninger fortsat skal kunne trækkes fra i skat. 

         I Kristi Himmelfartsferien 2019 vil der være kirkedage i Herning (Himmelske Dage på Heden). Danske Kirkers Råd er aktivt med i forberedelserne af Himmelske Dage på Heden, bl.a. i form af en Verdensmåls-cafe på Herning Bibliotek, hvor forskellige kirkelige organisationer vil kaste lys over kirkernes bidrag til at opfylde Verdensmålene. 

 

DKR’s repræsentantskabPeter Fischer-Møller og Christian Roar Pedersen
DKR’s forretningsudvalgPeter Fischer-Møller


 


 

 

 

 

Mere om Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råds hjemmeside

Danske Kirkers Råd står bag Grøn Kirke. Det har Kirkernes Verdensråd lavet en film om. Se den her.