Fortsæt til hovedindholdet
Mission - vær med
Dåbsoplæring

Dåbsoplæringsmateriale for dåbskandidater med muslimsk baggrund

Dåben er gratis! Guds nåde stiller ikke krav til intellektuel eller anden formåen.

Men at blive døbt er et stort skridt at tage. Ikke mindst for mennesker med muslimsk baggrund. Derfor er det vigtigt med tid og ro til en god indføring i den kristne tros væsen og indhold. Dette sker gennem det, vi i kirken kalder et katekumenat.

Der findes i folkekirken ikke et standardmateriale for dåbskandidaters indføring i den kristne tro. Følgende er en oversigt over materiale, som danske præster aktuelt bruger til oplæring af dåbskandidater. Listen dækker over en bred vifte af kirkelige og teologiske traditioner og er ikke udtryk for nogen officiel folkekirkelig godkendelse af materialet.

Kåre Schelde Christensen, Jette Dahl og Mogens S. Mogensen, 2010, Unitas Forlag.

Dette dåbsmateriale er noget af det eneste, der findes på dansk til undervisning af asylansøgere. Det består af i alt 9 hæfter på hver 8 sider. Til disse hæfter hører en vejlederbog: "Tro i mødet", 178 sider. Redskab til dåbsoplæringssamtaler eller anden undervisning i kristendom. 

Sprog: Dansk 

Undervisningsform: Studiekreds, 9 sessioner (9 uger). 

Kirkelig tradition: Luthersk, folkekirkelig

Læs mere her...


William McElwee Miller, 1988, Masihi Isha'at Khana, Lahore, Pakistan, 83 sider.

Introduktion til den kristne tro henvendt specielt til muslimer. Præsentation at visse kristne dogmer i brevform, skrevet til en ven. Traditionel gennemgang af den kristne tro. 

Sprog: Engelsk (hent pdf) og farsi (hent pdf)

Kirkelig tradition: Presbyteriansk

Alpha Danmark er en del af Alpha International, som er en kristen velgørenhedsorganisation, der omfatter en række kirkesamfund og teologiske organisationer i Storbritannien. Alpha tilbyder en række introduktionskurser i kristendom. Kurserne foregår i studiekredse, et forløb varer typisk 10 uger.  

Linket her er til Alpha Danmark, hvor der blandt andet er materiale til at sætte det ind i en luthersk sammenhæng. Alphamaterialet findes også på engelsk, arabisk og farsi.

Se i øvrigt

Ovennævnte materiale er med tak indsamlet fra bl.a. www.intercultural.dk.

Gå til Intercultural.dk for at se henvisninger til yderligere materiale på forskellige sprog, der kan bruges i kristendomsundervisningen af flygtninge og indvandrere.