Værktøjskasse
Diakoni

Diakoni

Folkekirken skal hjælpe nydanskere med at lære dansk og etablere en hverdag i Danmark

Mange nyankomne oplever det som et stort pres at komme til et nyt land og etablere sig i det danske samfund. Det kan være svært at lære det danske sprog, især hvis man ikke har nogen at tale dansk med udenfor sprogskolen. Samtidig er der mange nye ting man skal lære om og har brug for hjælp til, for eksempel NemID, regler for boligsikring eller skat, kontakten til udlændingemyndigheder eller at opsøge fritidstilbud. 

Hvis man kender nogen, som man kan spørge om disse ting, så bliver det hele meget nemmere. Derudover efterspørger en del nydanskere også en mulighed for at fortælle deres historie og bruge deres ressourcer. 
Kirken kan være en god platform til at få lov at bidrage med det, man kommer med. På den måde kan nydanskere opleve, at de både giver og modtager. Mange ønsker at bidrage med noget og venter blot på at blive spurgt.

Hvordan kan der arbejdes med diakoni?

  • Start lokale mødesteder og sprogcaféer, hvor nydanskere kan få hjælp til sproget og møde danskere, der kan guide dem ind i det danske samfund.
  • Giv nydanskere mulighed for at bidrage, for eksempel ved at stå for kirkekaffen, hjælpe til i den lokale genbrugsbutik eller lave mad til et af kirkens arrangementer.
  • Støt op om, at nydanskeres historier og livsvilkår fortælles i kirken, i lokalsamfundet og i medierne.

Inspiration

  • Sprogundervisning: Der er stort efterspørgsel blandt udlændinge (især internationale studerende), om samtalegrupper eller sprogcaféer, især efter det er blevet dyrere at lære dansk, fordi der er indført brugerbetaling på op til 12.000 kr. for at deltage i sprogkurserne. Kirker kan imødekomme dette behov, ved at tilbyde gratis sprogundervisning og øvelse, som for eksempel:

Internationalt Kristent Center, der i mange år har tilbudt gratis sprogundervisning flere gange om ugen, og som oplever en stigning i besøgstallet.

Hjemmeside

Husum kirke, som har startet en ”tal dansk-café”, hvor frivillige samtalepartnere og nydanskere mødes hver onsdag til en kop kaffe, kage og en snak på dansk.

Plakat