Tal & fakta
Statistik inddelt i stifter

Statistik om indvandrere og efterkommere 

Uddrag fra Danmarks Statistik - find dit provsti og sogn.

 

Ved du hvor dine naboer er fra, eller hvordan befolkningssammensætning er i lige præcis dit lokalområde? 

Det er en overraskelse for de fleste, hvor mangfoldig deres lokale område egentlig er. Her kan du se hvor mange indvandrere og efterkommere der bor i dit provsti/kommune og lokale sogn. Befolkningstallene er indhentet via Danmarks Statistik.

Du kan bruge vores værktøjskasse, i forbindelse med tal-overblikket, til at finde den bedste måde, at møde dine nydanske naboer. Har du spørgsmål til dit specifikke provsti eller sogn, kan du tage direkte kontakt til en koordinator

Definitioner til brug af statistik

Diskretioneret: For at beskytte enkeltpersoners identitet er felter med færre end 3 personer lagt sammen i ’Diskretioneret’- kategorier.

Indvandrer: En indvandrer er født i udlandet. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommer: En efterkommer er født i Danmark. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommer.

Person med dansk oprindelse: En person med dansk oprindelse er en person - uanset fødested - der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Oprindelsesland: Oprindelsesland er dannet ud fra følgende regler:

  • Når ingen af forældrene kendes, er oprindelseslandet defineret ud fra personens egne oplysninger. Er personen indvandrer, antages det, at oprindelseslandet er lig med fødelandet. Er personen efterkommer, antages det, at oprindelseslandet er lig med statsborgerskabslandet.
  • Når kun én forælder kendes, defineres oprindelseslandet ud fra dennes fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabslandet.
  • Når begge forældre kendes, defineres oprindelsesland ud fra moderens fødeland, henholdsvis statsborgerskabsland.

 

Kilde: Danmarks Statistik