Kontakt
Provstisamarbejde

Landsdækkende provstisamarbejde

Hvad er provstisamarbejdet?
”Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter” blev endeligt oprettet i 2021 og har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.

Det er et tværgående samarbejde mellem provstier fra hele landet. Formålet er at løse en række opgaver, som ikke kan løses i lokalt regi, men som der samtidig ikke er mulighed for at finansiere på nationalt niveau i folkekirken.

Hvorfor blev provstisamarbejdet oprettet?
I kølvandet på flygtningekrisen oplevede mange lokale sogne, at de blev opsøgt af udlændinge, som det var svært at imødekomme pga. sprog- og kulturkløfter. Der var behov for en medarbejder, som kendte sproget og kulturen indefra, og som kunne understøtte det lokale arbejde som sproglig såvel som kulturel tolk og dermed hjælpe med at fastholde den lokale tilknytning til folkekirken. Desuden var der behov blandt målgruppen for at etablere en række regionale og online aktiviteter på udlændingenes eget hjertesprog til at supplere det lokale arbejde.
Det er i høj grad lykkes for den farsitalende sproggruppe. Der er stort potentiale til at udbrede de erfaringer til andre sproggrupper også. Det kræver, at flere provstier vil være med.

Hvordan kan man lokalt bruge provstisamarbejdet?
Når man står i et konkret møde med udlændinge, så kan man møde sprog- og kulturkløfter. Det kan være frustrerende som dansk præst eller menighed at opleve at komme til kort, fordi man ikke kan kommunikere med gruppen eller forstår den interne dynamik i kulturen. 
Der kan opstå mange udfordringer: Hvordan får jeg kontakt til gruppen? Hvordan forklarer jeg forældrene hvad det betyder at gå til konfirmation? Hvem kan hjælpe med at oversætte invitationen til vores arrangement? Hvilke behov har de overhovedet?
En medarbejder i provstisamarbejdet kan hjælpe som sproglig tolk og kulturel brobygger, hjælpe med at finde veje ind i sproggruppens netværk, hjælpe med at lave arrangementer og invitere målgruppen, eller rådgive præsten i tilfælde af konflikter eller andre vanskeligheder.

Er der brug for et arbejde blandt rumænere, eritreere eller tyrkere hos jer?
Til at starte med har der været fokus på farsitalende (iranere, afghanere, kurdere) og arabisktalende. Men i nogle provstier er det andre sproggrupper, som dominerer billedet. Derfor er det nu vedtaget, at provstisamarbejdets arbejdsområde kan udvides til øvrige sproggrupper som fx rumænsk, polsk, eritreisk eller tyrkisk. Det kræver blot, at mindst 5 provstier fremkommer med et fælles ønske. 
Kontakt Søren Dalsgaard, hvis I har et ønske om en specifik sproggruppe og vil høre, om der er andre provstier, som har samme interesse.

Kontakt Søren Dalsgaard

Mail: sd@interchurch.dk 
Mobil: 3020 8247

Ny kontingentmodel – alle provstier kan nu være med
Oprindeligt skulle alle provstier betaler det samme uafhængig af deres størrelse og økonomiske kapacitet. Det er nu ændret, så der er lavet en differentieret model, hvor kontingentet udregnes efter provstiets udskrivningsgrundlag. Dermed kan alle provstier uanset størrelse være med.

Provstisamarbejdet er ikke det samme som migrantsamarbejdet
Provstisamarbejdet er et samarbejde, som er ejet og styres af medlemsprovstierne. Samtidig er det etableret på en måde, så der opstår størst mulig synergi og samarbejde med øvrige netværksaktører som fx folkekirkens stifter, de folkekirkelige organisationer og Folkekirkens Migrantsamarbejde.

 

Læs vedtægterne for provstisamarbejdet her

Læs årsrapporten her

Læs referat fra repræsentantskabsmøde 2021 her