Fortsæt til hovedindholdet
Om os
Hvordan arbejder vi?

Hvordan arbejder vi?  

Vores opgave er at gøre folkekirken mere opmærksom på nydanskere, og hjælpe den til at handle.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er et ressourcecenter med tråde ud til både kirkelige og lokale netværk, samt eksperter i migration og integration. Vi er den koordinerede indsats, der samler de tråde som kan hjælpe lokale menigheder til at skabe rum og åbenhed i kirken for mennesker med anden baggrund end dansk. 

Det gør vi gennem:

  • Idéer til forskellige projekter og arbejdsområder man som kirke eller organisation kan arrangere eller arbejde med, enten lokalt eller i et bredere samarbejde.
  • Viden om indvandring, asyl og integrationserfaringer fra både Danmark og Europa – fra nationale oversigter og overblik til helt lokale beretninger og erfaringer.
  • Netværk og kontakt til kirkelige og tværkulturelle grupper og mennesker samt eksperter og ressourcepersoner. Vi kender rigtig mange erfarne og kloge folk på indvandrer- og asylområdet.

Den måde vi opererer på til dagligt, er primært netværksbaseret. Vi er decentralt forankret i de forskellige stifte, provstier og sogne i hele landet, og vi arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken, samtidig med at vi udvider netværket når vi møder nye samarbejdspartnere.

Arbejdet fordeles mellem:

  • Lokalkoordinatorer: Lokalansatte præster og tværkulturelle medarbejdere som står til rådighed med hjælp, vejledning og støtte ude i de enkelte stifter. Disse ressourcepersoner mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at udveksle erfaringer fra deres daglige arbejde i mødet med migranter. Vores rolle er at hjælpe dem med administrative og faglige udfordringer.
  • Landskoordinatorer: Sørger for overordnet sparring og strategi, med fokus på at imødekomme de tværkulturelle lokale behov i sogn, provsti, stift, som bedst løses centralt på tværs af den folkekirkelige lokalstruktur. Vi inspirerer og synliggør lokale behov og tager ud og holder foredrag, arrangerer møder og inspirerer de lokale menigheder til at engagere sig i flygtninge og indvandrere som bor i Danmark.
  • Fageksperter: Organisationer, forskere og konsulenter som er specialiseret i indvandring, kirkeforhold, juridiske eller administrative tilgange til nydanskere. Eksperterne bidrager med konkret viden og vejledning til hvordan kirken helt praktisk og teknisk kan fungere som mere tilgængelig og åben.

Kontakt koordinatorer her.