Om os
Hvem er vi

Hvem er vi? 

 

Hvad er migrantsamarbejdet?

En ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt nydanskere i Danmark.

Vi er en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som hører under kirkeministeriet og har ansvar for folkekirkens kontakt til andre kristne kirkesamfund i Danmark og udlandet.

Indvandrere og efterkommere udgør 13% af Danmarks befolkning. Folkekirken har ikke altid været tilstrækkeligt opmærksom på denne nye virkelighed, og heller ikke at under 3% af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er medlem af folkekirken, til sammenligning med 85% af personer med dansk oprindelse.

Folkekirken har brug for nydanskere, ligesom nydanskere har brug for folkekirken. Den faldende medlemsprocent i folkekirken igennem de sidste 10 år skyldes primært, at indvandrere og efterkommere ikke bliver medlemmer. Af de ca. 445.000 personer der ikke er medlemmer af folkekirken, er 60% af dem indvandrere og efterkommere. Men det er en mulighed for folkekirken. Mange indvandrere kommer fra vestlige lande og er kristne fra andre kirker, og vi både ser og oplever, at mange fra muslimske lande også har en kristen baggrund. Integrationen af de nye danskere er altså noget, folkekirken kan være en del af, så den i fremtiden fortsætter med at være folkets kirke og bedre kan repræsentere hele befolkningen - Den Nydanske Folkekirke.

Men hvad betyder det for folkekirken, hvis forståelsen af danskhed bliver udfordret?

  • Skal der være plads til udenlandske salmer i gudstjenesten?
  • Skal vi uddanne arabisktalende præster?
  • Skal folkekirken møde folk på tværs af sprog og kultur?
  • Og hvor åben skal folkekirken være for andre traditioner, end dem vi kender?

Vi er her for at hjælpe med at finde svar på de spørgsmål, ved at dele idéer, viden og netværksressourcer, om hvordan den nydanske folkekirke kan lade sig gøre - og allerede er på vej.  

 

Hvorfor er vi her?

Vi er her for internationale studerende, østeuropæiske arbejdsmigranter, højtuddannede expats på Green Card-ordningen, asylansøgere, flygtninge …

…Vi arbejder for, at alle typer indvandrere og efterkommere kan føle sig hjemme i folkekirken. Vi ser nydanskere som borgere med betydelige ressourcer og potentialer, der i høj grad kan bidrage til og gavne kirken og samfundet.

Vi er her også for menighedsråd, præster, provster, organisationer – det brede kirkelige netværk i Danmark, som gerne vil nå ud over deres velkendte bagland. Kirker og mennesker der vil møde deres nydanske naboer, lære mere om indvandring og integration, eller skabe åbne arrangementer i kirken, som kan samle folk på tværs af kulturer, tro og tradition.

Kirken er i sin essens kulturelt mangfoldig. Den kristne tro er for alle mennesker med alle baggrunde. Det er derfor vigtigt, at andre end etniske danskere finder sammen i kirken. Grundlaget for folkekirken bygger netop på evangeliet om en kærlig og tilgivende Gud, som er for alle mennesker uanset baggrund, etnicitet og oprindelse. Det er vigtigt at folkekirken ikke blot er en ensartet gruppe i et mangfoldigt samfund, men at kirken kan rumme alle.

Formålet med alt det vi gør, er derfor at hjælpe med at gøre folkekirken mere åben, tilgængelig og repræsentativ for mennesker med forskellige nationale baggrunde, kulturer og sprog.

Kort sagt: Vi mener at folkekirken er folkets kirke, ikke kun gammeldanskernes – vi vil inkludere mennesker med anden oprindelse end dansk i kirken, så de kan indgå i fællesskabet og lære andre kristne og Gud bedre at kende.

 

Hvad laver vi? 

Vores opgave er at gøre folkekirken mere opmærksom på nydanskere, og hjælpe den til at handle. Det gør vi gennem:
  • Idéer til forskellige projekter og arbejdsområder man som kirke eller organisation kan arrangere eller arbejde med, enten lokalt eller i et bredere samarbejde.
  • Viden om indvandring, asyl og integrationserfaringer fra både Danmark og Europa – fra nationale oversigter og overblik til helt lokale beretninger og erfaringer.
  • Netværk og kontakt til kirkelige og tværkulturelle grupper og mennesker samt eksperter og ressourcepersoner. Vi kender rigtig mange erfarne og kloge folk på indvandrer- og asylområdet.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er et ressourcecenter med tråde ud til både kirkelige og lokale netværk, samt eksperter i migration og integration. Vi er den koordinerede indsats, der samler de tråde som kan hjælpe lokale menigheder til at skabe rum og åbenhed i kirken for mennesker med anden oprindelse end dansk. Dette kan se meget forskelligt ud. Det kan for eksempel være igennem lektie- og sprogcaféer, fællesspisning, gudstjenester der oversættes til andre sprog, koordinering af venskabsfamilier og meget mere. Kig i vores værktøjskasse for både inspiration og eksempler på migrantsamarbejde og integrationsprojekter.

 

Hvordan kom vi til verden?

Vi er her som svar på et problem. 

Folkekirken har historisk kun i ringe grad forholdt sig til den udfordring det er at være kirke for nye udenlandske borgere og asylansøgere. 13% af den danske befolkning er indvandrere og efterkommere, og kun ca. 8% af dem er medlemmer af folkekirken. Det kan sammenlignes med 85% af personer med dansk oprindelse som er medlemmer. Folkekirken er ikke altid opmærksom på denne nye virkelighed.

2015 var derfor det år, hvor Folkekirkens Asylsamarbejde formelt blev oprettet under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, med det formål, at koordinere og udvikle folkekirkens arbejde blandt asylansøgere. Fokus for arbejdet var kirkens praksis i mødet med konvertitter til kristendommen og udvikling af sociale tiltag for asylansøgere og flygtninge. Men oprettelsen skete hovedsageligt som reaktion på flygtningekrisen i 2014, og i 2017 var krisen forbi. I 2018 udgjorde flygtninge kun 3% af det samlede antal tildelte opholdstilladelser i Danmark. Der var dog stadig et voksende behov for en samlet strategi og et ressourcecenter for kirkens møde med nydanskere, som i dag udgør 13% af Danmarks befolkning.  

2018 blev året dette arbejde startede - hvor Folkekirkens Asylsamarbejde blev til Folkekirkens Migrantsamarbejde, med tanken om at skabe en ressource til at hjælpe kirken med at skabe forbindelse mellem nye og gamle befolkningsgrupper i Danmark. Nu er vi her, ikke kun for flygtninge, men også for kirkens arbejde blandt andre indvandrere og efterkommere.

Hvis folkekirken ønsker at videreføre sin traditionelle rolle som kirke for hele folket i Danmark, inklusiv for de 13%, som er indvandrere og efterkommere, så må der gøres en aktiv og målrettet indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til disse nye befolkningsgrupper.