Om os
Hvad kan vi?

Hvad kan vi?  

 

Vi er her både for nydanskere men også for de lokale menigheder, provstier og stifter. Måske efterspørger man lokalt i sognet materialer på andre sprog, vejledning i, hvordan man tilbyder tolkning under gudstjenesten, eller rådgivning om hvad man kan gøre for at række ud til indvandrere i sognet. Her kan Migrantsamarbejdet bidrage med viden, inspiration, erfaringsudveksling, materialer og andet hjælp. Desuden har migrantsamarbejdet en rolle i udvikling af nye tiltag, der på et overordnet plan kan understøtte folkekirkens møde med nydanskere.

Folkekirken er folkets kirke, ikke kun gammeldanskernes – vores arbejde handler om at hjælpe med at gøre folkekirken mere åben, tilgængelig og repræsentativ for mennesker med alle etniske baggrunde, kulturer og sprog.

 

Vores strategi:

 
At dele succeshistorier og erfaringer med konkrete indsatsområder 

– idégenerering

 
At gøre folkekirken klogere på indvandring og integrationsproblematikker

– vidensdeling

 
At skabe bedre relationer mellem migrantmenigheder og folkekirken 

– netværksudvikling

 

Den måde vi opererer på til dagligt, er primært netværksbaseret. Folkekirkens Migrantsamarbejde fungerer i praksis som en flad netværksorganisation. Vi er decentralt forankret i de forskellige stifte, provstier og sogne i hele landet, og vi arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken, samtidig med at vi udvider netværket når vi opdager eller møder nye samarbejdspartnere, som arbejder med integration i kirker. Samarbejde er derfor nøgleordet i tilgangen til det daglige arbejde.

 

Arbejdet er fordelt mellem:

  • Ressourcepersoner: Lokalansatte præster og tværkulturelle medarbejdere som står til rådighed med hjælp, vejledning og støtte ude i de enkelte stifter. Disse ressourcepersoner mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at udveksle erfaringer fra deres daglige arbejde i mødet med migranter. Vores rolle er at hjælpe dem med administrative og faglige udfordringer.
  • Fageksperter: Organisationer, forskere og konsulenter som er specialiseret i indvandring, kirkeforhold, juridiske eller administrative tilgange til nydanskere. Eksperterne bidrager med konkret viden og vejledning til hvordan kirken helt praktisk og teknisk kan fungere som mere tilgængelig og åben.
  • Koordinatorer: Sørger for overordnet sparring og strategi, med fokus på at imødekomme de tværkulturelle lokale behov i sogn, provsti, stift, som bedst løses centralt på tværs af den folkekirkelige lokalstruktur. Vi inspirerer og synliggør lokale behov og tager ud og holder foredrag, arrangerer møder og inspirerer de lokale menigheder til at engagere sig i flygtninge og indvandrere som bor i Danmark.

Er du frivillig, ildsjæl eller en borger, der er interesseret i at arbejde med integration og inklusion i folkekirken, så er dette ressourcecenter af idéer, viden og netværk tiltænkt lige præcis dig. Gå på opdagelse i vores værktøjskasse og kontaktliste her på siden eller tag direkte kontakt til os fra Folkekirkens Migrantsamarbejde.