Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

I Halskov Kirke mødes nydanskere og gammeldanskere

Gud og falafel samt internationale gudstjenester bygger bro mellem kulturer i Halskov

International gudstjeneste i Halskov Kirke. Foto: Halskov Kirke. 

Når man vil have folk i kirke, er det altid en god idé at tilbyde mad. I mange kirker har man erfaret, at fællesspisning er populært og menighedsdannende, og i Halskov Kirke ved Korsør har man i mange år kombineret andagt og fællesspisning. Det har forskellige navne, både Gud og pandekager, Gud og hotdogs, og for få dage siden blev der også afholdt Gud og falafel. I en by hvor en del af sognets indbyggere har rødder i Mellemøsten, giver det god mening.

Til Gud og falafel samledes nydanske og gammeldanske familier for nylig i Halskov Kirke til en indledende andagt med stjerne-tema. Kirkegulvet var dækket med et ”stjernetæppe lyseblå” og med stjerner foldet af papir. Gennem salmer, bøn og genfortælling af historien formidledes beretningen om De tre vise mænd.

Anne Kathrine Pontoppidan Clausen blev ansat som præst i sognet for 2 år siden. I forbindelse med ansættelsen var der drøftelser om hvor vidt der skulle være en bestemt kvote tilegnet integrationsarbejde i kirken. Men man kom frem til at det gav bedre mening at flette det ind i det øvrige sognearbejde. Tilgangen er at man ikke blot skal lave aktiviteter i kirken kun for nydanskere og indvandrere. Dem der kommer i kirken, skulle gerne afspejle demografien i sognet. I kirken går man op i at invitere både ny- og ”gammeldanskere” til at mødes til de samme gudstjenester og aktiviteter. Og dette er Gud og falafel et godt eksempel på.

Desuden har man i kirken haft stor succes med internationale gudstjenester. I samarbejde med Pinsekirken og den ghanesiske migrantmenighed blev der holdt international gudstjeneste i september 2022, og her mødte 100 mennesker op til festlig gudstjeneste med salmer, sang, dans og efterfølgende kirkekaffe. Det var endnu et eksempel på at man fik ”blandet” menighederne.

Der er et godt økumenisk samarbejde mellem folkekirken og Pinsekirken i Halskov. Man er bevidst om hinanden, og konfirmander kommer også på besøg i Pinsekirken.

Menighedsrådet er meget optaget af at skabe en inkluderende kirke for alle beboere i sognet. Ud af 10 valgte menighedsrådsmedlemmer er 7 medlemmer af migrantudvalget. Et af tiltagene i udvalget er en nytårskur for ukrainere i samarbejde med Kvarterhuset (det boligsociale arbejde) som har til formål at byde nytilkomne ukrainere i sognet velkommen. Kirken holdes også åben for lystænding og bøn d. 24. februar på årsdagen for invasionen af Ukraine.

Desuden er der fællesspisning -Gud og Pandekager- d. 22. marts samt ’Hygge og horisont’ d. 18. februar hvor provst emer. Connie Beier vil fortælle om sit møde med muslimer og kristne ude i den store verden og herhjemme i Danmark. Alle er velkommen!

"På stjernetæppe lyseblå". Til "Gud og falafel" var kirkegulvet omdannet til en stjernehimmel. 

Efterfølgende blev "stjernerne" brugt til at skrive bønner, og bønnerne blev så hængt op i våbenhuset.