Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød vores nordiske partnere - Norge

I september samledes det nordiske netværk for migrantsamarbejde i et vidensdelingsforum på tværs af de nordiske lande og kirker. Nordic Ecumenical Network mødes en gang om året og deler erfaringer og råd om kirkens arbejde med migranter, især asylansøgere. 

Steinar Ims arbejder for Christian Council of Norway

Hvorfor giver det mening at mødes på tværs af nordiske grænser, og hvad tror du vi kan lære af hinanden?

Jeg tror, vi har meget til fælles - det giver altid mening at mødes, ikke kun om migranter, flygtninge og asylansøgere, men også om andre ting. Der er stor forskel på måden, vi gør ting på, og jeg tror, vi kan lære noget af hinanden gennem vores forskellige erfaringer med kirkens arbejde, vores forskellige tilgange til kirken som samfundsaktør. For mig giver det enorm stor værdi at være tilstede ved sådan typer netværkssamlinger, fordi jeg lærer noget, jeg får inspiration, og jeg hører ting, som jeg kan reflektere over. 

 

Hvad gør Norge godt for flygtninge og migranter?

Noget som vi har meget fælles med jer, er lokalmenighedernes arbejde, det tværkirkelige fællesskab og den gode fælles forståelse for, hvor vigtigt det er for kirkerne og kristne, at komme flygtninge og migranter i møde. I Norge tror jeg, vi er ret dygtige til at tale med myndighederne om det. Det er ikke altid lige nemt, men jeg tror vi har en spændende dialog med myndighederne, både de lokalpolitiske men også udlændingemyndighederne, om hvordan vi skal arbejde sammen om disse ting, selvom vi selvfølgelig også har uenigheder indimellem. 

 

Hvad er de største udfordringer for de nordiske kirker generelt?

Jeg tror, vi har en særlig udfordring som traditionelle folkekirker, nemlig at diskutere og tale om, hvordan vi skal tolke skriften når det gælder migranter, og særligt flygtninge. Men også diapraksis - hvordan vi lader skriften præge os i praksis som kristne. En udfordring er det behov for støtte der er blandt kirkemedlemmer, i lige præcis det; hvordan man taler om, hvad skriften betyder, og lever det ud i praksis. Vi er i en mere alvorlig situation nu i Norge end før, efter det der skete i august, med et terrorangreb på en moske, af en der kalder sig kristen. Hvad betyder det? Hvordan arbejder vi med at møde en person som ham, og andre med ret ekstreme holdninger? Den ekstreme højrefløj, men også vældig mange i den helt almindelige befolkning, synes at muslimer overtager; at flygtninge overtager. At have en åben samtale om dette, tror jeg er den største udfordring og et stort ansvar i kirken.

 

Af Anne Katrine Ebbesen