Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød en ildsjæl: Mette Staal

Hør fra personerne bag sagen – dem der brænder for at gøre folkekirken åben og tilgængelig for hele folket.

Mette Staal er ressourceperson i Haderslev stift. 

Hvilke opgaver motiverer dig mest?

Jeg brænder mest for integration og oplysning, især fordi jeg mener, at folkekirken har et ansvar som kulturinstitution når det kommer til formidlingen af dansk kultur. Men oplysning går begge veje. Kulturforståelse er ikke en ensporet vej, hvor det kun handler om at lave danske kulturinitiativer for migranter og inkludere andre i vores fællesskab. Jeg mener også, at der ligger et ansvar i at nuancere udlændingedebatten, og ikke mindst være villige til at gå i dialog og samarbejde med andre trossamfund. Vi skal nemlig også oplyse os selv om andre

Hvorfor betyder folkekirkens migrantsamarbejdet noget for dig?

Min motivation for at indgå i folkekirkens arbejde på integrationsområdet ligger i min forståelse af folkekirken som kulturbærer. På grund af dens unikke samfundsposition og form, har den en bredde og legitimitet, som jeg ser mange muligheder i, og arbejdet giver rigtig meget mening for mig, der hvor vi kan markere os selv som en relevant spiller sammen med kommunale aktører, organisationer mv.

Hvad virker i Haderslev?

Over de sidste to år, har vi haft en arbejdsgruppe bestående af 7 migrantpræster. Vi har løftet workshopper/fyraftensmøder for menighedsråd og præster og skoleklasser, lavet højskoleophold for asylansøgere, sommerlejr for børn med anden etnisk herkomst mm. Lige nu kigger vi mod en række planlagte initiativer i 2020, som fortsætter mange af de gode samarbejdsrelationer vi har etableret.

Mette Staal er pt på barsel og hendes barselsvikar kan kontaktes her