Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Hvad skal de unge i kirken efter konfirmation? 

Konfirmationssæsonen er overstået, men hvad kan kirkerne tilbyde de unge af fællesskab bagefter? Det er et generelt problem, at gøre folkekirken et fast samlingssted for teenagere. Migrantmenigheden Church on the Rock takler dette på en helt særlig måde.

Gloria Grace Nshuti er ung dansk-ugander og valgte at starte et fællesskab der manglede, da hun selv var ung, i kirken Church On The Rock.

Mangel på ungdomstilbud er ikke kun et problem i mange folkekirker. For de fleste migrantmenigheder, som ofte både er teologisk og kulturelt forskellige fra folkekirken, er fastholdelse af unge også en udfordring. Uden for kirkerummet bliver unge henvist til missionsforeningernes eller spejdernes ungdomsklubber, og hvis forældrene har råd, bliver unge sendt på kristne efterskoler, men det er få kirker der har et målrettet og fast tilbud for unge og teenagere. Der bliver i nogle folkekirker forsøgt med freestyle gudstjenester, musikindslag og debatarrangementer - sporadiske og ofte populære events, men unge har især brug for konsistente fællesskaber med folk på deres egen alder, hvor der er plads til både let hygge og tunge emner om kristendom og identitet.

Kirken som frirum for unge

Gloria Grace Nshuti er ung dansk-ugander og valgte at starte et fællesskab der manglede, da hun selv var ung, i hendes kirke Church On The Rock. Unge piger mangler ofte et frirum til at stille svære spørgsmål, og sjældent finder de det i kirken, men i migrantmenigheden Church On The Rock er Girl Talk netop oprettet som et kristent samtalefællesskab for unge piger, hvor de både kan føle sig hjemme og hørt. Gruppen fungerer som et uformelt forum for spørgsmål og inspiration til hvordan man som ung pige kan trives i en sund og kristen livsstil.

Hvad er Glorias råd til kirker der vil arbejde med teenagere?  "Snak på et sprog de forstår. Du kan kun tale på de unges niveau, når du har fundet frem til det niveau de er på, og for at finde ud af det skal du lære dem at kende. I folkekirken kan tempoet i kirken gå for langsomt for de unge, mens i migrantmenigheder går det for nogle gange for hurtigt. Her kan kirkerne måske lære noget af hinanden for at nå en mellemvej mellem en for langsom teologisk tilgang og en for hurtig åndelig tilgang."  At involvere de unge i selve kirkehandlingerne og gudstjenesterne er også vigtig, fortæller Gloria, og hvis kirken mangler konkrete ressourcer eller inspiration til hvordan man gør dette, er det oplagt at tage fat i andre kirker med ungdomsarbejde til at få vejledning og hjælp i starten.

Tillid er nøglen til tilknytning

Om sin egen opdragelse kan Gloria fortælle, at hendes forældre, som begge er præster, gav hende en tillid der udviklede sig til fællestillid mellem dem, og det havde vedvarende effekt på den hun er i dag. Den tilgang lever videre i Girl Talk og har stor betydning for kirkens teenagere. 

"Jeg kan se en stor forskel på bare de 3 måneder siden vi lancerede gruppen. Pigerne, som i starten kunne virke lidt usikre, snakker nu løs, og det siger bare lidt om hvor meget de har på hjerte, og hvor mange ting de går igennem og gerne vil dele." 

Girl Talk er opdelt i forskellige aldersgrupper. 13-17 og 17-27. "Pigerne går jo igennem forskellige udfordringer, så vi har de samme emner, men snakker om dem på forskellige måder. I alt har vi 15 deltagere, og målet er ikke kun at være for vores kirke, men at række ud og hjælpe andre piger, for der er virkelig problemer med selvværd, drenge, og så mange ting, som påvirker alle piger, men især kristne pigers identitet og trosliv."

Ungdomsarbejde har gavn af samarbejde på tværs

For Gloria er samarbejde ikke kun vigtigt mellem migrantmenigheder og folkekirken, men samarbejde mellem migrantmenigheder er enorm betydningsfuld. 

"Der er tendens til en meget etnisk opdeling, ”min kirke - mit folk”. Hvis vi ikke kan samarbejde blandt migrantmenigheder, så svækker det vores samarbejde på en større fællesplatform, hvis vi skal kunne arbejde sammen med folkekirken sammen." 

Men folkekirken bør også lade sig inspirere af migrantmenigheder, siger Gloria. "I fremtiden håber jeg man kan justere på den måde folkekirken er kirke på, så den ikke er låst fast, men reflekterer den tid vi lever i." Dette er særligt relevant for fastholdelse af de nye kristne generationer - både danske og nydanske.

 

Følg Church On The Rock på facebook, og læs mere om deres ungdomsevents.

 

Af Anne Katrine Ebbesen

I folkekirken kan tempoet i kirken gå for langsomt for de unge, mens i migrantmenigheder går det for nogle gange for hurtigt. Her kan kirkerne måske lære noget af hinanden for at nå en mellemvej mellem en for langsom teologisk tilgang og en for hurtig åndelig tilgang.

Gloria Grace Nshuti, Church On The Rock