Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

"At åbne dørene for folk, der har en anden måde at tro på, det kan godt nogle gange være en udfordring"

Hvordan kan folkekirken være kirke også for nydanskere, som kommer med forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde? To præster, der netop har været på kursus om "Folkekirken for nydanskere", deler deres overvejelser

Hvordan kan folkekirken være kirke for nydanskere? Det er temaet for et kursus på FUV i Løgumkloster. Naser Rezaeih, der leder et iransk kristent fællesskab i Christianskirken i Aarhus, deltog sammen med en række folkekirkepræster på kurset. Foto: Christoffer Fryd.  

I dag er ca. 13% af Danmarks befolkning indvandrere eller efterkommere, og andelen vil formentlig stige de kommende år. En stor del af dem har en kristen baggrund eller interesse for kristendommen, så kristendommen i Danmark i dag er præget af mangfoldighed. 

I sidste uge mødtes en række præster til ”Folkekirke for nydanskere”-kursus -en kursusrække på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster, hvor overskriften denne gang meget sigende var: ”Mange kulturer – mange kristendomme”. 

Kurset tilbydes til folkekirkepræster, kirkeligt ansatte, frikirkepræster og frivillige, og det er arrangeret af sognepræst Birgitte Rosager Møldrup samt Jonas Adelin Jørgensen og Mogens Mogensen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Et centralt spørgsmål på kurset er, hvorvidt folkekirken også fremover skal være kirke for hele folket, og hvordan folkekirken kan være kirke også for nydanskere, som kommer med forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde.

Deltagerne, hvoraf hovedparten er præster, udtrykker tilfredshed med kurset og siger det er meget gavnligt for deres arbejde.

”Kurset er gavnligt, fordi vi her kan udveksle erfaringer og give hinanden indblik i hinandens arbejde og dermed prøve at sætte ord på hvad arbejdet går ud på og hvilke muligheder og udfordringer vi ser i det tværkulturelle arbejde i folkekirken,” siger David Warming Winsløv, sognepræst i Ølsemagle Sogn og præst for migranter i Køge Provsti og Roskilde Stift.

”Kurset er med til at give en forståelse for hvor komplekst et felt det er, og at troen kan se meget forskellig ud,” siger Ulla Elvira Hermann, sognepræst i Christianskirken i Sønderborg. I Sønderborg er der mange tværkulturelle kirkelige tiltag i folkekirken, både sprogskole, familieklub, dåbsoplæring og internationale gudstjenester, og kirken er i forbindelse med mange forskellige grupper, både i form af økumeniske møder med folk med katolsk og pinsekirke-baggrund, tværkulturelle arrangementer sammen med kristne med afrikansk baggrund og familieklubben, hvor der blandt andet kommer familier med syrisk muslimsk baggrund.

”Andre kulturer er en berigelse for vores folkekirke, siger Ulla Hermann. ”Det er en gave at få som præst – men det kan også være vanskeligt indimellem.”

Folkekirken har svært ved at åbne sig i forhold til nytilkomne, mener Ulla Hermann. ”At åbne dørene for nogle der har en anden måde at tro på, det kan godt nogle gange være en udfordring,” siger Ulla Hermann.

På kurset blev der givet plads til både praktiske erfaringer og udfordringer, men også mere generelle teologiske og ekklesiologiske overvejelser.

”På kurset er der blevet der rejst en diskussion, som er vigtig for folkekirken i disse år, nemlig hvad vil det sige at være kirke, når kirken vender sig mod verden, og hvordan kan kirken være i mission? At være kirke, er det primært at indbyde til gudstjeneste hver søndag, eller er det at gå ud og møde de mennesker, vi er iblandt, med den kærlighed vi selv har mødt fra Gud?” siger David Varming Winsløw, som selv har gjort sig den erfaring, at det ikke altid er nok som kirke at afholde aktiviteter og invitere folk ind i kirken.

”Kirken skal ud i verden og være kirke for folk. Jeg er selv begyndt at gå ud og banke på der, hvor der ikke står gammeldanske navne på døren. Det er vigtigt at komme ud og møde den enkelte. Ikke nødvendigvis med det formål at få vedkommende med i kirke eller for at lappe en cykel eller med et integrationsformål Den enkelte nydansker har også brug for bare at blive mødt og lyttet til og brug for at dele livshistorier og troshistorier med os. Derved kan mødet med den enkelte være med til at forme hvad der videre kommer til at ske.” siger David Varming Winsløw. 

Andet modul ud af fire er netop blevet afholdt på FUVs ”Folkekirke for nydanskere” kursus. Næste modul udbydes til foråret.

På kurset holdt professor Peter Lodberg foredrag om folkekirken og kristendommens mangfoldighed. Foredraget kan høres ved at klikke på denne lydfil 

 

Af Christian Arffmann