Kontakt
Fageksperter

Fageksperter 

Generel inspiration & viden

Fageksperter er organisationer, forskere og konsulenter som er specialiseret i indvandring, kirkeforhold, juridiske eller administrative tilgange til nydanskere.

Eksperterne bidrager med konkret viden og vejledning til, hvordan kirken helt praktisk og teknisk kan fungere som mere tilgængelig og åben.

 

Asylansøgere og flygtningespørgsmål

Thomas Høyer, IKC København
Tlf.: 22 55 26 81
E-mail: thomas@ikcenter.dk

Samarbejde med eller information om migrantmenigheder

Birthe Munch Fairwood, netværkskoordinator i Tværkulturelt Center
Tlf: 35366535 eller 30325254
E-mail: info@tvaerkulturelt-center.dk

Den næste generation af unge indvandrere og efterkommere

Lucas Skræddergaard, Kirkernes Integrationstjeneste
Tlf: 31 42 93 53 
E-mail: lucas@kit-danmark.dk

Arabisk kirke og kristendom

Wessam Youssef, tværkulturel medarbejder
Tlf.: 50561471
E-mail: wessam.y@indremission.dk

Persisk kirke og kristendom

Naser Rezaeih, farsikoordinator i folkekirken 
Tlf.: 2168 2414
E-mail: naserrezaeih@stofanet.dk

Ortodoks kirke og kristendom

Emil Saggau, Teologisk Fakultet
Tlf: 35325339
E-mail: ebs@teol.ku.dk 

Kristen-muslimske relationer

Mogens Mogensen, konsulent 
Tlf.: 26175712
E-mail: mogensen@intercultural.dk 

Etiopisk og eritreisk ortodoks kristendom

Finn Aa. Rønne, professor i kirke- og missionshistorie 
Tlf.: 25265507 
E-mail: finn@dbi.edu

Danskundervisning

Majken Strømme, tværkulturel medarbejder 
Tlf.: 33325939
E-mail: majken.r@indremission.dk

Personregistrering

Kirkeministeriets support vedr. personregistrering. Find dem her.