Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Relationer

Relationer 

Folkekirken skal danne ramme om personlige relationer og kristne fællesskaber, hvor der er plads til forskellige sprog og kulturer.

Danmark er rangeret som et af de steder i verden, hvor det er sværest for udlændinge at falde til og finde nye venner. Efterspørgslen efter relationer til danskere er derfor stor. Men mange danskere har ikke øje for behovet. Midt i denne virkelighed står folkekirken som en af landets største udbydere af lokale fællesskaber. Det giver en unik position og et stort potentiale. Men det stiller også folkekirken over for en stor udfordring. For hvordan skaber man et åbent miljø, hvor folk fra forskellige sprog og kulturer har lyst til at komme, og hvor de føler sig hjemme? Og hvordan bidrager vi til, at der kan opstå nye venskaber på tværs? 

Vi skal ikke blot etablere nye fællesskaber, som er særligt målrettet nydanskere, men skabe rum og invitere ind i de allerede eksisterende fællesskaber i folkekirken. 
 

Hvordan kan der arbejdes med relationer?

  • Det kan være godt at lave særskilte aktiviteter for nydanskere, men det er endnu vigtigere at inkludere dem i eksisterende danske fællesskaber.
  • Det er menighedens opgave at få nydanskere til at føle sig hjemme – præsten kan ikke være venner med alle. Hvis man bliver budt velkommen og har det rart i fællesskabet, så er formen og indholdet nogle gange mindre afgørende.
  • Personlige relationer til nogle enkelte er nøglen til også at føle sig hjemme i et større fællesskab

Eksempel fra felten

  • Tolke fremmer relationer. I Jelling sogn har man i flere år været i kontakt med en stor gruppe farsitalende fra byens flygtningecenter. Kirken har lavet undervisning, fællesspisning mm. Men de har erfaret, at gode relationer er afgørende – og det kræver god kommunikation. Derfor har de oprettet samtaler på Messenger og WhatsApp, hvor en tolk blev en del af gruppen. På denne måde kunne kirken arrangere aktiviteter på en helt anden måde end før. Og så har det ført til, at der har været større frimodighed blandt gruppen den anden vej; de kunne give besked om ønsker om dåb eller sjælesorgssamtaler, uden at være bange for at præsten og de frivillige fra Jelling kirke ikke forstod beskeden. 

Birgitte, Nesa og Reza fra Jelling sogn.

Værktøjer