Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Næste generation

Næste generation

Børn med nydansk baggrund skal aktivt inviteres med i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde

Et af Danmarks kulturelle kendetegn er omfanget og bredden af det frivillige foreningsarbejde. Det gælder ikke mindst på børne- og ungdomsområdet. Men mange børn og forældre med nydansk baggrund kender slet ikke til de folkekirkelige tilbud for børn og unge. Børn af kristne indvandrere udvikler derfor primært deres kristne identitet i migrantmenigheder, hvor kulturen og sproget ligger et stykke fra den danske virkelighed. Når man samtidig går i en dansk folkeskole og i øvrigt vokser op som dansker, så kan man godt komme til at føle sig splittet mellem to verdener. 
Her har folkekirken potentiale til at spille en vigtig rolle, så der skabes sammenhæng mellem nydanske børns kirkelige og kulturelle identitet. Men det sker kun, hvis de hjælpes til at finde ind i et kirkeligt fællesskab, for eksempel til spejder, minikonfirmand eller i et kirkekor.

Hvordan kan der arbejdes med næste generation?

  • Forældre til nydanske børn har brug for mere viden om det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og om konfirmand- og minikonfirmandundervisningen.
  • Den aktive henvendelse og det personlige møde er oftest nødvendig. Det er ikke nok at sætte et opslag op eller indrykke en annonce.
  • De kirkelige børne- og ungdomsorganisationer bør arbejde strategisk med, hvordan de når ud til nydanske børn og unge.
  • Nydanske forældre har brug for hjælp til, hvordan man i Danmark opdrager sine børn med en kristen identitet.

Eksempler fra felten

  • Girltalk with Faith and Gloria: Et fællesskab for piger og unge kvinder, til samtaler om livet og Gud. Gruppen er et unikt forum, særligt for næste-generations piger, som takler de særlige og helt almindelige problemer, som piger har gavn af at dele med ledere og venner som forstår deres udgangspunkt. Piger har især brug for trygge fællesskaber, hvor de kan stille spørgsmål og dele deres tanker i et fordomsfrit forum af andre unge kristne piger og ledere.
  • Børneklub i Ringsted: En samling af børn på kryds og tværs af kulturer, som mødes hver måned i et alment boligområde. Den tværkirkelige organisation Børn & Tro er arrangørerne, og har fokus på integration og børns åndelige behov. Læs mere om behov for denne type børneinitiativ her.

Værktøjer