Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Mission

Mission

Folkekirken skal opfylde sin mission ved at være synlig blandt nydanskere og dele evangeliet på tværs af kulturer og religioner

Folkekirkens mission som en kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. De folk fra hele verden, som kommer til Danmark, er også omfattet af denne mission. Flere steder i landet er folkekirken ikke længere en majoritetskirke. I Tingbjerg Sogn har 80% af befolkningen nydansk baggrund. Kun 14% af befolkningen er medlemmer af folkekirken, og kun 3% af de nyfødte bliver døbt. Tingbjergs situation er helt særlig, men tendensen vedrører folkekirken i hele Danmark, både på landet og i byerne, for indvandring er i dag den primære årsag til folkekirkens faldende medlemsprocent. 

Vi skal ikke længere forvente, at folk selv kommer til kirken. Vi må selv gå ud og møde folk, hvor de er. Det latinske ord missio betyder sendelse. Folkekirkens mission er således at være sendt til at tjene hele folket på tværs af kulturer og religioner og invitere til kristen tro og deltagelse i menighedens fællesskab.

Hvordan kan der arbejdes med mission?

  • Som folkekirke har vi hver især et ansvar for at være synligt til stede og engagere os blandt de mennesker i sognet, som ikke er medlemmer.
  • Folkekirken må i højere grad møde sin lokalbefolkning med personer, som har den samme kulturelle og sproglige baggrund.
  • Menigheder og kirkelige organisationer skal arbejde på at invitere flere medarbejdere fra andre lande til at arbejde i folkekirken.
  • Sognekirker og provstier skal afsætte økonomi og satse på strategisk samarbejde med de internationale missionsselskaber, som har netværk og ekspertise på området.

Eksempler fra felten

  • Mahabba, ”handler om at få kristne fra forskellige kirker og trossamfund og missionsforeninger til at mødes til bøn for muslimer og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimer med evangeliet og elske muslimer til tro på Jesus.” Det er et initiativ der er nyt i Danmark og havde officiel opstart i Odense i 2019. Kontakt en koordinator for mere information om Mahabba.

 

  • Dialog, modsat nogle klassiske former for mission, er en åben kommunikationsform som handler om gensidig forståelse. En dialogsamtale eller arrangement tager udgangspunkt i at møde hinanden med åbenhed og for at blive klogere på os selv, den anden og livet. Eksempler på hvordan dette kan gøres i praksis finder du hos dialogorganisationer som Dialogpiloterne, Tro i Harmoni og Dialogforum.

 

  • Al-Beshara er en nystartet forening som ønsker at vise kærlighed til muslimer og at dele den kristne tro med dem. Navnet er arabisk og betyder ”Det gode budskab”. Al-Beshara laver forskellige initiativer og videoer, som når ud til mange. Ifølge stifteren Sebastian Olesen er det afgørende, at man ikke ser på nydanskere som spændende projekter, man skal hjælpe; men som ligeværdige medspillere i relationen. 

Al-Beshara.