Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Integration

Integration

Både nye og gamle medlemmer af folkekirken må forandre sig for at komme hinanden i møde.

I Danmark har vi en stærk tradition for folkelige fællesskaber, hvor mennesker bringes sammen på tværs af livssyn og sociale skel. Folkeskolen og folkehøjskolerne har haft afgørende betydning for samfundets sammenhængskraft, fordi det er steder, hvor mennesker mødes og holdninger brydes. I disse år kommer der mange med andre kirkelige og kulturelle baggrunde til Danmark. Det er en udfordring for fællesskabet, hvis vi lever adskilt fra hinanden i parallelle strukturer. Samtidig skal vi ikke forvente, at nydanske kristne blot kan tilpasse sig den danske kirketradition. 


God integration er at tage del i den fælles samtale og forhandling, hvor vi hver især er villige til at komme den anden i møde. Når man giver, får man altid noget tilbage. Hvis man er åben over for andre mennesker, fyldes man selv. Folkekirken må besinde sig på også i dag at løfte sin opgave som samfundsbærende folkeligt og kirkeligt fællesskab.

Hvordan kan der arbejdes med integration?

  • Folkekirken skal udvise rummelighed over for nydanskere med en anden kirkelig og kulturel baggrund og være villig til forandring.
  • Samtalen og samarbejdet med migrantmenigheder og andre kirkesamfund uden for folkekirken bør prioriteres lokalt såvel som nationalt.
  • I mødet med mennesker af anden kulturel og religiøs baggrund bør den enkelte i folkekirken bidrage til det gode naboskab og arbejde for det fælles bedste.

Værktøjer