Gudstjeneste
Tolkeløsninger

Tolkeløsninger

Hvordan tolker man bedst gudstjenester, dåbsundervisning og samtaler?

 

Sproglige barrierer er en udfordring for kirkens møde med asylansøgere og flygtninge. Derfor tilbyder mange lokale menigheder tolkning af gudstjenester og andre arrangementer samt individuelle samtaler til bl.a. farsi, arabisk, engelsk, osv. Til gudstjenester og andre sammenhænge, hvor man ikke ønsker at forstyrre resten af forsamlingen, anbefales det at bruge simultantolkning via et hvisketolkeanlæg. Til individuelle samtaler og dåbsundervisning anbefales det at benytte konsekutiv tolkning, hvilket vil sige, at den der taler holder pause, mens den der tolker oversætter. Til individuelle samtaler og dåbsundervisning er det muligt at benytte sig af en tolk via Skype, såfremt det ikke er muligt at finde en tolk i lokalområdet. 

Hvisketolkeanlæg 

Et hvisketolkeanlæg bruges blandt andet af turistguider men er også en god måde hvorpå man kan oversætte gudstjenester og andre arrangementer, uden at resten af forsamlingen forstyrres. Et simpelt setup består af en sender med en mikrofon til tolken og et antal høretelefoner med trådløs modtager til de personer, som har brug for tolkning. Tolken kan sidde bagerst i kirken og tale i mikrofonen, eller man kan bygge en lyddæmpende tolkeboks. Dem, der tolkes til, kan sidde spredt blandt de andre i forsamlingen uden at forstyrre, da de modtager lyden trådløst i deres høretelefoner. Et hvisketolkeanlæg har flere kanaler, så der kan oversættes til mange sprog på én gang. 

Hvisketolkeanlæg kan fås i alle priskategorier. Flere menigheder i Danmark bruger det billige men velfungerende sæt fra Wireless Audio Transceiver (WAT) 01. Det kan fås hos Mix Tech for helt ned til ca. 5000 kr. for et sæt med 20 modtagere. Dertil kommer udgifter til indkøb af hovedtelefoner. Sennheisers produkter er af højere kvalitet men også væsentligt dyrere. Et sæt med 20 modtagere med hovedtelefoner kan fås for ca. 60.000 kr.

Tolkning som live streaming 

Det er muligt at streame en live tolkning ved at bruge programmet Airfoil. Tolken taler ind i en mikrofon ved en computer, hvor programmet er installeret. Tilhørerne benytter deres telefon som modtager ved at installere Airfoil appen og får lyden gennem et headset i telefonen. Airfoil fås både til Android telefoner og Iphones. 

Bemærk, at denne løsning kræver et stabilt Wi-Fi signal i kirken, som computeren og mobiltelefonerne kan koble sig på. Airfoil til computeren kan downloades som en gratis prøveversion i 30 dage. Kontakt Martin Bangsø på martin@bangsoe.com eller telefon 51 92 42 83 for yderligere information om denne løsning. 

Konsekutiv tolkning 

Ved konsekutiv tolkning holder den, der taler, pauser mens tolken oversætter til forsamlingen. Hvis man har fx har et dåbshold, hvor deltagerne taler samme sprog, vil det være en oplagt løsning. Det samme gælder ved individuelle samtaler, fx sjælesorgssamtaler.

Ved konsekutiv tolkning er det muligt at benytte sig af en forbindelse via Skype, såfremt det ikke er muligt at have en tolk fysisk til stede. Ved større forsamlinger kan man benytte en projektor til at vise billedet af tolken. Ved individuelle samtaler kan man se tolken via computerskærmen. 

Skriftlig oversættelse 

Mange steder er der behov for oversættelse af materialer, brochurer, opslag på asylcentre mm. Tekster til disse sendes elektronisk til oversætteren i brødtekst med simpel formatering.

VIGTIGT AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ 

Der er en række særlige faktorer, som gør sig gældende vedrørende tolkning i en kirkelig sammenhæng. 

Individuelle samtaler med præster vil nogle gange omhandle meget personlige oplysninger, som kræver et højt niveau af tillid. Både præsten og tolken har naturligvis tavshedspligt. Alligevel kan der opstå en mistillid og frygt for, at tolken videregiver oplysninger til deres fælles landsmænd. Dette gælder især, hvis tolken og den pågældende person har forskellige etniske, religiøse eller politiske baggrunde. 

  • Benyt i udgangspunktet kun tolke, som selv bekender sig som kristne.
  • Benyt tolke, som er velfunderet i kristne begreber og tankegang, for at minimere misforståelser omkring vigtigt teologisk indhold.
  • Ved individuelle sjælesorgssamtaler med tolk bør man oplyse eksplicit om tavshedspligten.
  • Sørg for at sikre dig ved starten af en samtale, at tolken og den pågældende person forstår hinanden (der kan fx være forskelle i dialekten, som vanskeliggør forståelsen).

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte koordinator i Folkekirkens Migrantsamarbejde, Søren Dalsgaard på sd@interchurch.dk eller 30 20 82 47.