Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Gudstjeneste

Gudstjeneste

Nydanskere skal have mulighed for at fejre gudstjeneste på deres modersmål og samtidig inviteres til at tage del i de danske gudstjenester

I Danmark er der mere end 250 migrantmenigheder, hvor nydanskere mødes for at være sammen og fejre gudstjeneste på deres eget sprog. De repræsenterer en bred vifte af sprog, kulturer og kirketraditioner. De mødes i deres egne grupper, fordi de synes, det er vigtigt at kunne være sammen og udtrykke deres tro på et hjertesprog.  Men at have et fællesskab, hvor man taler sit eget sprog og dyrker sine egne traditioner, udelukker ikke, at man også samtidig kan have behov for at komme til en fælles gudstjeneste i folkekirken. Her møder man ikke kun sine egne landsmænd, men bliver en del af et bredere fællesskab. Og det er sundt.

For en kirke er ikke defineret af, at medlemmerne er ens, men bygger derimod på enheden i Kristus på tværs af vores forskelligheder. Hvis det skal lykkes, må vi give plads til hinanden – både når det gælder sange, traditioner og udtryksformer. For nydanskere er ikke kun gæster i gudstjenesten. Vi er alle gæster, og Gud er værten.

Hvordan kan der arbejdes med gudstjenesten?

  • Tag godt imod nye og byd på en kop kaffe og en snak efter gudstjenesten. 
  • Inddrag nydanskere i gudstjenesten ved for eksempel at spørge om hjælp til nadveruddelingen, læsning af prædiketeksten på deres eget sprog eller uddeling af salmebøger. 
  • Etabler et engelsproget gudstjenestefælleskab, for eksempel med internationale gudstjenester en gang om måneden.
  • Støt op om, at nydanskere opretter egne menighedsfællesskaber, læg lokaler til og vis din interesse ved at besøge de nydanske fællesskaber jævnligt. 
  • Sørg for, at Bibelen, liturgien og folkekirkens velkomstfolder står tydeligt tilgængelig i våbenhuset på forskellige sprog.

Værktøjer

Hæfte: Migranter synger

Hæfte om migrantkor i folkekirkens rum. Udgivet august 2019. Pris: 60 kr. + forsendelse. Bestilles hos Tværkulturelt Center: info@tvaerkulturelt-center.dk.

Hæftet kan hentes som pdf her