Engelsk
Danske salmer på engelsk

Danske salmer på engelsk

Oversættelse ved Edward Broadbridge af 55 danske salmer på engelsk samt den danske højmesseliturgi på engelsk, udgivet i november 2009.

Udgivelsen kan købes på www.bibelselskabet.dk

Pris: kr 148

ISBN: 978-87-7524-052-4