Fortsæt til hovedindholdet
Migrantsamarbejde
Asylansøgere

Asylansøgere

Her kan du finde svar på nogle af de juridiske og praktiske spørgsmål, som måtte opstå i arbejdet med asylansøgere og flygtninge, plus værktøjer til at komme i gang. 

 

Mange menigheder og kirkelige organisationer vil gerne være med til at hjælpe de asylansøgere, som er kommet til Danmark. Netværk, bolig, sprog og praktisk hjælp er nøgler til vellykket integration og et godt ophold i Danmark. 

Tværkirkeligt samarbejde er den bedste måde, at organisere arbejdet da asylansøgere ofte bliver omplaceret i forskellige dele af landet. Tag derfor udgangspunkt i Haderslev-modellen i vores værktøjskasse. 

Værktøjskassen er fyldt med andre foldere og vejledninger, din sognekirke kan bruge til arbejdet med asylansøgere. 

Værktøjer
 

Inspiration