Menighedsrådsmedlemmer har fået øjnene op for migrantarbejdet  

Migranter skal inkluderes i folkekirken - det var et af budskaberne på årsmøde for menighedsråd … Læs mere

Flygtninge tager de svære emner op

Kirke i Vejle lagde hus til et MindSpring forløb for ukrainske mødre, og det havde en mærkbar positiv effekt. Læs hvordan kirker nemt og enkelt kan danne samtalerum for traumeramte flygtninge… Læs mere

Sommerferieaktiviteter i lokale boligområder

Mange steder i Danmark er folkekirken og kirkelige organisationer med til at arrangere sommerferieaktiviteter sammen med boligsociale aktører, foreninger og kommuner, hvor der deltager mange med nydansk baggrund. Ikke alle familier har mulighed for at tage på ferie, og så kan sommerferien godt virke lang for børnene. Derfor er det vigtigt med gode aktiviteter i ferien.… Læs mere

Sommerkonferencer styrker fællesskabet blandt konvertitter

Igen i år holdes der konference for hhv. arabisktalende og farsitalende. Vi har talt med medarrangørerne af konferencerne for at få et indblik i, hvorfor det er vigtigt at samle kristne fra de specifikke sproggrupper på tværs af landet.… Læs mere

Tværkulturelle sommerferieaktiviteter

Nu er det snart sommerferie, og der er en masse kirkelige sommeraktiviteter og -lejre for alle med nydansk baggrund.… Læs mere

Lone samler trådene i stiftet

Det mellemkirkelige Råd har ansat Lone Skov Frølund til at skabe netværk og videndeling mellem aktører i det kirkelige migrantarbejde i Aarhus stift… Læs mere

Et ben i hver kulturel lejr

Hvordan skaber man ungdomsfællesskaber på tværs af kirker og kulturer?… Læs mere

To danske salmer oversat til rumænsk

Dr. Alexandru-Marius Crișan har oversat to danske salmer til rumænsk. Det sker efter han var på besøg i Viborg. Der er i det hele taget en stærk relation mellem Viborg Stift og den rumænske kirke med besøgsrejser og erfaringsudvekslinger - og nu også salmer. … Læs mere

I Halskov Kirke mødes nydanskere og gammeldanskere

Gud og falafel samt internationale gudstjenester bygger bro mellem kulturer i Halskov… Læs mere

Ukrainere holder julegudstjeneste i Københavns Domkirke

På lørdag samles ortodokse ukrainere i bøn om at julens budskab om fred på jorden må blive til virkelighed… Læs mere

Vis flere