Rådets medlemmer
Præsentation af rådets medlemmer

Præsentation af rådets medlemmer

Rådet består af en repræsentant fra hvert stift, 2 biskopper samt en repræsentant for Grønland. Læs om de enkelte medlemmer, der sidder i Rådet i perioden 2018 til 2022


Haderslev Stift:

Ph.d., konsulent Mogens S. Mogensen (formand)

N.J. Holms Park 55

6070 Christiansfeld

Tlf.: 26 17 57 12

E-mail: mogensen@intercultural.dk 

Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Cand. mag i Historie og Kristendomskundskab. Master of Art i Missiologi og ph.d. i Intercultural Studies fra Fuller Theological Seminary, Californien.

Arbejder som freelance-konsulent. Har tidligere arbejdet som adjunkt på Esbjerg Gymnasium, været missionær i Nigeria, generalsekretær i Sudanmissionen, generalsekretær i Dansk Missionsråd og ekstern lektor på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Er desuden formand for menighedsrådet ved Tyrstryp Kirke, Christiansfeld.

 

Aalborg Stift:

Sognepræst og mediekonsulent

Christian Roar Pedersen (næstformand)

Lindholmsvej 60

9400 Nørresundby

Tlf.: 23 20 30 99

E-mail: crpe@km.dk

Næstformand i MKR og formand for Europa-arbejdsgruppen.

Sognepræst i Hals og Hou kirker. Mediekonsulent i Aalborg Stift. Har været med i projektgruppen omkring Sjælesorg på Nettet.

Har været suppleant i Konferencen for Europæiske Kirkers bestyrelse. Medlem af Danske Kirkers Råd som repræsentant for MKR.

 

Viborg Stift:

Sognepræst Niels Iver Juul

Søparken 2

9640 Farsø

Tlf.: 98 63 10 78

E-mail: nij@km.dk

Kasserer i Rådet.

Formand for udvalget vedr Folkekirkens Mission og medlem af Mission Afrikas bestyrelse. Har været delegeret på folkekirkens vegne på Kirkernes Verdensråds store globale missionskonference i Arusha, Tanzania.

Medlem af stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg stift samt formand for den mellemkirkelige arbejdsgruppe. Har stået i spidsen for udarbejdelsen af den fælleskirkelige udgivelse, "Noget om den kristne tro".

Oprindeligt uddannet bankassistent i Den Danske Bank og senere cand.theol. Sognepræst i Farsø Sogn og tidligere i Strib-Røjleskov sogn i Fyens Stift. Har en særligt stor interesse for den evangeliske kirke i Slovakiet.

 

Fyens Stift:

Hanne Møller Wolfsberg

Fiskervænget 6, Dyreborg,

5600 Faaborg

Email: hannewolfsberg@gmail.com

Nyvalgt medlem af MKR. Sidder i arbejdsgruppen vedr Kirkernes Verdensråd.

Menighedsrådsformand i Horne Kirke. Medlem af Fyens Stiftsråd og medlem af kommunikationsudvalget i Fyens Stiftsråd.

Arbejder for Faaborg-Midtfyn kommune med familierådslagning. Har tidligere arbejdet i mange år som folkeskolelærer.

Medlem af Fyens Stiftsråd og stiftets kommunikationsudvalg.

Menighedsrådsformand i Fyens Rundkirke - Horne Kirke og har siddet i menighedsrådet i 18 år.

 

Helsingør Stift:

Sognepræst Ole Buchardt Olesen

Poppelvang 20

3250 Gilleleje

Tlf: 48300231

E-mail: obo@km.d

Medlem af MKR’s teologiske arbejdsgruppe, medlem af Udvalget vedr. Folkekirken og migrantkirker, arbejdsgruppen vedr. Trosoplæring og sidder med i repræsentantskabet for Danske Sømands- og Udlandskirker.

Cand.theol og exam.art i filosofi fra Københavns Universitet. Sognepræst i Gilleje pastorat og har tidligere været præst i Gierslev-Ørslev-Solbjerg pastorat. Er en flittig debattør og holder mange foredrag, bla. om Grundtvig, Søren Kierkegaard, D.G Monrad og kristnes vilkår i Mellemøsten.

 

Københavns Stift:

Sogne- og indvandrerpræst

Niels Nymann Eriksen

Frederiksberg Allé 5, 1 th

1621 København V

Tlf.: 23 48 04 81

E-mail: nne@km.dk

Sognepræst ved Apostelkirken i København, en kirke der tiltrækker mange indvandrere. Har gennem årene været i kontakt med mange asylansøgere og døbt mange muslimer, der er konverteret til kristendommen. Har samarbejdet tæt med MKR's sekretariat om Folkekirkens Asylarbejde.

Ph.d fra Cambridge University om begrebet gentagelse hos Kierkegaard og Nietzsche. Før præsteembedet arbejdede han på Mødestedet Vesterbro. Medstifter og bestyrelsesformand for Cafe Exit, et diakonalt tilbud for indsatte.

 

Ribe Stift:

Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt

Fyrrelunden 18

6800 Varde

Tlf.: 40 75 00 64

E-mail: ilsc@km.dk

Medlem af arbejdsgruppen vedr Folkekirkens mission.

Cand.theol. Sognepræst i Treenighedskirken i Esbjerg og var tidligere sognepræst i Varde

Har skrevet ”Troens Ord”, en kirke- og kulturhistorisk billedbog, og har sammen med Jette Dahl skrevet ”Himmelglans i øje – Jesusbilleder til eftertanke og fordybelse”. Disse bøger holder hun jævnligt foredrag om og tilbyder udstillinger med billeder fra bøgerne.

 

Grønlands Stift:

Biskop Sofie Petersen

Box 90

3900 Nuuk

Tlf.: 00299 32 13 12

Mobil i Danmark: 27 31 59 63

E-mail: biskop@ilagiit.gl

Medlem af arbejdsgruppen vedr Kirkernes Verdensråd. Medlem af centralkomitéen i Kirkernes Verdensråd hvor hun især er engageret i arbejdet med oprindelige folk og den globale klimakrise.  

Cand.theol., Københavns Universitet, 1986. Var præst i Jakobshavn fra 1990 til 1995. præst og institutionsleder, Sukkertoppen Præstegæld, 1987-90.

Biskop over Grønlands Stift siden 1995. Har været med til at sammensætte ny grønlandsk salmebog og ritualbog og har været med til at oversætte Det Nye Testamente til grønlandsk.

Er ridder af 1. grad, Dannebrogordenen, 2001

  

Marianne Christiansen

Biskop over Haderslev Stift

Ribe Landevej 37 

6100 Haderslev

Tlf: 7452 2025  

Email: kmhad@km.dk 

Uddannet cand.phil. i musikvidenskab og cand.theol. Har været sognepræst i Skørping-Fræer Sogn, Thisted sogn samt Løgumkloster Sogn og været provst i Hadsund Provsti og lektor på Præsteuddannelsen.

Musik er Marianne Christiansens store lidenskab. Hun er medforfatter til flere bøger om liturgi og hymnologi, har i mange år været formand for Folkekirkens Ungdomskor og er nu formand for et af bispekollegiet nedsatte fagudvalg vedr videreudvikling af den folkekirkelige liturgi.

 

Peter Skov-Jakobsen

Biskop over Københavns Stift

Nørregade 11

1165 København K

Tlf.: 33 47 65 00

Email: kmkbh@km.dk

Cand.theol 1993. Har været Sømandspræst i Hull, Grimsby og Newcastle og været sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København. Har periodevist været udsendt som orlogspræst i forbindelse med Søværnets operationer i henholdsvis Middelhavet og Adénbugten i det Sydarabiske Hav.

Præsident for Det Danske Bibelselskab, formand for Folkekirkens Nødhjælps Råd, initiativtager til samtaleforummet Jødisk Kristent Muslimsk Forum, medlem af DSUKs bestyrelse samt formand for Porvoo-kirkefællesskabet sammen med Dublins biskop Michael Jackson.

Kommandør af Dannebrogordenen.

 

Lolland-Falsters Stift:

Domprovst Anne Birgitte Reiter

Klostergade 35

4930 Maribo

Telefon: 54780686

E-mail: maribo.domprovsti@km.dk

Nyvalgt medlem af MKR. Domprovst i Lolland-Falster Stift.

Cand. phil i fransk og Cand.theol fra Aarhus Universitet.

Uddannet i sjælesorg/åndelig vejledning på Teologisk Pædagogisk Center og San Francisco Theological Seminary – og har været præst i en luthersk menighed i Californien i 4 måneder.

Har tidligere været sognepræst på Djursland og ved Skt Knuds kirke i Odense. Var i Nørager med til at oprette menighedsbørnehave og sad derefter i 20 år i bestyrelsen for ”Menighedernes Daginstitutioner” (nu FOBU) . Var i Ebeltoft med til at stifte ”Det varme hjørne”.

Har været retræteleder og timelærer i bøn og spiritualitet på Pastoralseminariet og har stiftet Center for Kristen Spiritualitet. Har i godt 10 år arbejdet med at implementere ”Katekumenatet” i Folkekirken.

Har i Maribo arrangeret nytårsfest for gammeldanskere og nydanskere i samarbejde med Folkekirke og religionsmøde. Er i Maribo formand for Pilgrimshuset.


Roskilde Stift:

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke

Herlufsholm Allé 86

4700 Næstved

Tlf. 55720378

teh@km.dk

Formand for arbejdsgruppen vedr Kirkernes Verdensråd.

Cand.theol fra Københavns Universitet og Pontificia Universita S. Tomaso d’ Aquino ”Angelicum” i Rom. Sognepræst i Herlufsholm kirke ved Næstved. I 2015 uddannet i retræteledelse på TPC (Teologisk Pædagogisk Center) og i Wales.

Er optaget af kristen spiritualitet, bøn, stilhed og meditation samt af den ortodokse kirkes tradition. Rejser jævnligt til Det Hellige Bjerg Athos i Grækenland for at vandre og besøge klostre. 

Har været engageret i interreligiøs dialog igennem Danmissions dialogprogram LIU (Leaders for Interreligious Understanding. Har sammen med biskop Peter Fischer-Møller skrevet liturgi og bønner for forfulgte kristne.

Har desuden udviklet meditationsprojektet We go silent, der handler om hvordan man med udgangspunkt i den kristne spiritualitet bruger stilhed som en ressource til fornyet vitalitet og fokus i en stresset dagligdag. Modtog Roskilde Stifts Palladiuspris for projektet i 2018. 


 

Århus Stift:

Hanna Broadbridge

Granvænget 4

8920 Randers NV

Tlf.: 86 41 23 84

Mobil: 21 62 94 31.

E-mail: mail@broadbridge.dk

Hanna Broadbridge er uddannet som cand.mag i engelsk og japansk. Har udgivet flere lærebøger og har i mange år undervist som gymnasielærer og på Danmarks Lærerhøjskole.

Har været censor ved universiteterne i engelsk i 18 år, siddet i Folkekirkens Nødhjælps styrelse i 16 år, og ledet pædagogiske, kulturelle og faglige efteruddannelser, konferencer og projekter samt holdt foredrag rundt om i verden (Hong Kong, Cape Town, New York, Seattle mm.)  Er to-sproget og professionel tolk og oversætter bl.a for retsvæsenet.

Hun har været hhv næstformand og formand i Sct. Clemens Kirkes menighedsråd i Randers, næstformand i Randers Søndre Provsti og formand i det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aarhus. Desuden har hun været formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd fra 2010 til 2014. Sammen med biskop Karsten Nissen underskrev Hanna Broadbridge Danmarks tilslutning til Porvoo-erklæringen i 2010.

Har arbejdet med flygtninge og integration siden 1980’erne. Er i dag formand for Stiftsrådet i Aarhus og har arbejdet med kommunikation, dvs. TV, radio og trykte medier indenfor det kirkelige og pædagogiske område. Har arbejdet meget med samarbejdet mellem kirke og skole – også internationalt.  

Hanna Broadbridge har et brændende økumenisk engagement, blandt andet hvad angår venskabsmenigheder, relationen mellem Folkekirken og den anglikanske kirke, kirkernes rolle i Europa samt folkekirkens rolle ift asylansøgere, flygtninge og migranter.