Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Seminar for lægfolk gjorde folkekirkens privilegier tydelige  

Bodil Therkelsen ses i midten af forreste række i multifarvet skjortekjole. 

Bodil Therkelsen, formand for Roskilde Stiftsråd, har været til seminar om ledelse for lægfolk i kirken. Seminaret, der fandt sted i Wittenberg og Geneve, er netop afsluttet.  

Her deltog 19 lægfolk fra lutherske kirker i hele verden, både fra Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Asien og Europa. Bodil Therkelsen beskriver det som en stor oplevelse, hvor man rigtigt bliver ”rystet sammen”, og hun har opdaget hvor stor mangfoldighed der er i det globale lutherske fællesskab.  

”Der er virkelig forskel på de lutherske kirker.  Mange andre steder end i folkekirken er der synoder, og de undrer sig over, at vi ikke har det i Danmark. Der er også flere steder, hvor kønsrollemønstrene er noget anderledes, og hvor der er modstand mod at ordinere kvindelige præster. Seminaret bød på mange gudstjenester og andagter med forskellig liturgi for at vise forskelligheden i de lutherske kirker. I nogle af kirkerne er der en del mere lovprisning og takkebøn, end jeg er vant til. En af andagterne var med ”det fulde udtræk” med kyrie, gloria og syndsforladelse, indvielse af hostien og brug af fælles-kalk, læsninger af læge personer osv. Samtidig er der mange steder en meget aktiv deltagelse fra menigheden, og det er noget, man kan lade sig inspirere af i folkekirken,” fortæller Bodil Therkelsen.   

Forholdet mellem præster og lægfolk handler også om økonomi og ressourcer, og der er vilkårene forskellige, fortæller Bodil Therkelsen. 

”I samtalerne med de andre lutheranere blev jeg mindet om, at vi er et meget privilegeret land. At vi i Danmark har 2000 kirker og et tilsvarende antal præster, fik mange til at måbe. I mange lande har de meget begrænsede ressourcer. Det gælder blandt andet de muslimske lande, hvor lutheranske kirker er i en trængt situation. Når en kirke ikke har råd til at ansætte præster, er det lægfolket og de frivillige, der træder til for at skaffe finansiering og for at skabe det kirkelige liv.  Det blev også tydeligt for os, da vi besøgte kirken i Wittenberg og så Lucas Cranachs imponerende alterparti fra 1547 – kort efter Reformationen. På billedet er det ikke en præst, men derimod Luthers nære ven, lægmanden Philip Melanchthon, der døber barnet. Melanchthon var teolog, men ikke ordineret præst, og billedet viser det almindelige præstedømme i funktion. Lægfolket har altid haft en vigtig rolle i kirken” siger Bodil Therkelsen.    

Hvad har gjort størst indtryk på dig? 

”Vi har haft mange spændende oplæg og samtaler. Især vil jeg fremhæve Regina Chan Kit Ling og Klaus Schäfer som holdt oplæg om hhv. det almindelige præstedømme og forholdet mellem præster og lægfolk i kirken, og om hvordan vi ud fra en luthersk selvforståelse kan tale om hvad kirkens rolle og mission er. Samtalerne gik også på, hvordan man rejser en menighed, og hvordan man med inspiration fra Bibelen kan tale om lederskab i menigheden og i kirken og føre det frem til nutiden.  

Hvad tager du med dig hjem fra seminaret i Wittenberg? 

”Jeg har virkelig fået tasken fyldt med idéer og inspiration. Et vigtigt spørgsmål jeg vil tage med videre er, hvordan vi både er en synlig kirke, men også får de usynlige rødder frem og kan være et mere involverende aktivt gudstjenestefejrende fællesskab. Vi kan lade os inspirere af oldkirken og af kirkens rødder og fortælle den gode bibelhistorie for store og små - også udenfor kirken.  

Det vil jeg også tage med videre i mit arbejde i Landsforeningen af Menighedsråd, hvor vi tilbyder kurser til menighedsrådsmedlemmer. Når der tages hul på en ny periode i menighedsrådet, skal det ikke kun handle om kroner og øre, men også om vores trosgrundlag og bevidstheden om, hvad det vil sige at være en luthersk kirke og betydningen af, at enhver der er døbt, er præst for Vorherre.  

I Roskilde Stift har vi netop vedtaget et strategipapir om, hvad vores mission er, og hvordan vi er kirke i vores tid. Seminaret har givet mig inspiration og brændstof til at arbejde videre med strategien og få den implementeret i provstier og ude i menighederne, bl.a. gennem det nye undervisningstiltag med KURS, ” konkluderer Bodil Therkelsen 

Fakta om Bodil Therkelsen 

Skolelærer på Nyrupskolen ved Kalundborg. Medlem af menighedsrådet i Raklev Kirke, provstiudvalget i Kalundborg Provsti. Formand for Roskilde Stiftsråd. Tillige medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse og formand for Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti.