Fortsæt til hovedindholdet
De arbejder med offentlighedsteologi
Arbejdsgruppe vedr offentlighedsteologi

Arbejdsgruppe vedr offentlighedsteologi

Arbejdsgruppe vedr offentlighedsteologi

I Det mellemkirkelige Råd prioriteres i første omgang et arbejde med en vis afklaring på de ”indre linjer” i folkekirken af det, som kaldes offentlighedsteologi: hvordan vi som kirke med mange stemmer bidrager med teologisk funderet argumentation omkring fælles samfundsforhold, så det giver mening i den almindelige samfundsdebat.

Traditionelt har holdninger om toregimentelære m.v. ofte fået os som folkekirke til at holde os ude af sådanne offentlige samtaler. Hvordan ser dette ud i dag? 

En arbejdsgruppe, der er nedsat i fællesskab med Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter vil diskutere  spørgsmål om offentlighedsteologi med henblik på at kvalificere en bredere teologisk og offentlig debat i og uden for folkekirken.

 

Arbejdsgruppen om offentlighedsteologi skal fokusere på spørgsmål som:

  • Hvilke forhold i samfundet er det relevant at udtale sig om specifikt på baggrund af kristendommen?
  • Kan og bør man overhovedet udtale sig offentligt som kirke eller som enkeltperson?
  • Hvad kan og bør en kristen, en sognepræst og/eller en biskop tage til orde overfor og hvordan?
  • Hvad er forholdet mellem politisk teologi og offentlighedsteologi?
  • Hvad betyder den lutherske to-regimentelære og den grundtvigske skelnen mellem folkeligt og kirkeligt for begrebet offentlighedsteologi?


Hvem sidder i arbejdsgruppen om Offentlighedsteologi i en dansk kontekst?  
Ulla Morre Bidstrup
Marianne Christiansen
Charlotte Dyremose
Niels Henrik Gregersen 
Ulla Thorbjørn Hansen
Birgitte Stoklund Larsen
Ulrik Becker Nissen
Inge Lise Pedersen
Morten Skrubbeltrang
Thomas Bjerg Mikkelsen
Thomas Ploug
Birger Nygaard

Sekretariatsansvarlige:  
Thorsten Rørbæk
Christian Arffmann
Birger Nygaard