Om Folkekirkens Mission
Stiftsudvalg for mission

Stiftsudvalg for Folkekirkens mission

I de fleste af landets stifter har Stiftsrådet nedsat et stiftsudvalg, der arbejder med mission. Disse er organiseret forskelligt fra stift til stift. I nogle stifter har disse udvalg alene fokus på international mission. I andre stifter er udvalget for mission lagt sammen med det mellemkirkelige stiftsudvalg og/eller udvalg for Folkekirke og Religionsmøde.

Stiftsudvalg er nedsat af biskoppen/stiftsrådet, og kan bestå af repræsentanter fra provstier, fra distriktsforeninger for menighedsråd og fra de missionsselskaber, som arbejder i stiftet.

Stiftsudvalgenes opgave er at fremme og konkretisere folkekirkens ansvar for mission ved

  • at tydeliggøre mission som en naturlig af kirkens gudstjeneste og menighedsliv
  • at informere om engagement i mission lokalt og globalt
  • at støtte menighederne i mødet med udøbte og mennesker af anden tro
  • at formidle kontakt til kirker og missionsprojekter i andre dele af verden
  • at støtte og udvikle lokale/regionale initiativer

 

Link til liste over stiftsudvalg og kontaktpersoner

Aalborg: Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
Formand: Niels Christian Kobbelgaard
Tlf.: 98 12 27 11
Email: nck@km.dk

Viborg: Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde
Formand: Vilhelm Værge
Tlf.: 48 42 66 07
Email: vv@vaerge.com

Århus: Intet særskilt udvalg p.t. Der henvises til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Haderslev: Stiftsudvalget for mission
Kontaktperson: Thorkild Sørensen
Tlf.: 74 52 77 23
Email: thorkild-s@mail.tele.dk

Ribe: Stiftsudvalget for mission og religionsmøde
Formand: Gert Frost Nicolajsen
Tlf.: 97 17 53 02
Email: geni@km.dk

FynStiftsudvalg for kirke, religion og mission
Formand: Birte Jacobsen
Tlf.: 65 98 20 03
Email: bijac@km.dk

RoskildeStiftsudvalget for økumeni, religionsmøde og mission 
Formand: Anni Bøge Jørgensen
Tlf.: 57 61 65 43
Email: anni.boege.joergensen@mail.dk

Lolland: Stiftsudvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde 
Formand: Anne Birgitte Villadsen
Tlf.: 54 70 54 08
Email: abv@km.dk

Helsingør: Stiftsudvalget for Ydre Mission
Formand: Henrik Jul Petersen
Tlf.: 27 91 86 83
Email: henrikjulpetersen@hotmail.com

KøbenhavnStiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde
Formand: Anton Pihl
Tlf.: 51 26 41 29
Email: antonkristianpihl@gmail.com