Historie
Folkekirke og international mission

Folkekirke og international mission

Danmark har været på forkant med organiseret international protestantisk missionsvirksomhed, idet det var den danske konge Frederik den 4., som i 1704 besluttede støtte udsendelse af de to første missionærer til Trankebar i Indien. Dette blev begyndelse på det, vi kalder den moderne protestantiske missionsbevægelse. Denne bevægelser har i løbet af det 18-20. århundrede har kolossal betydning for kristendommen udbredelse til alle lande i verden.

I folkekirken har international mission i høj grad været henlagt til frie kirkelige organisationer, missionsselskaberne. Der findes p.t. 14 folkekirkelige missionsselskaber, der har arbejder i en lang række lande, fortrinsvis i Afrika og Asien. Hertil kommer en række økumeniske organisationer sam frikirkernes missionsvirksomhed.

De folkekirkelige missionsselskaber er organiseret som frivillige foreninger med generalforsamling, bestyrelse, stab, m.v. Arbejdet finansieres af frivillige bidrag samt støtte fra Danida til udviklingsarbejde. Missionsselskabernes

Nogle sognemenigheder har direkte relationer til kirker i andre lande via missionsselskaberne eller som venskabsmenigheder organiseret gennem menighedsmedlemmers personlige kontakter. Se Folkekirkens Mellemkirkelige Råds vejledning om venskabsmenigheder

Følgende missionsselskaber er medlem af og bidragydere til arbejdet i Folkekirkens Mission:

Areopagos

Brødremenighedens Danske Mission

Danmission

Promissio

Mission Afrika

Den Danske Israelsmission 

Øvrige folkekirkelige missionsselskaber

Afrika InTouch

Dansk Armeniermission

Dansk Kherwara-Mission

Friluftsmissionen

Luthersk Mission

Spedalskhedsmissionen

Støtteselskabet for Pakistans Kirke

 

Læs mere om danske organisationer og kirkers internationale missionsarbejde her