Om Folkekirkens Mission
Historie

Folkekirkens Missions historie

Kronologi

1912 
Dansk Missionsråd blev grundlagt som et forum for folkekirkens (missionsselskabernes) engagement i international mission.

1962 
Dansk Missionsråd blev økumenisk.

1965 
Folkekirkens Missionsråd (en særlig aktivitet under Dansk Missionsråd) dannes for at varetage særlige folkekirkelige forhold omkring sognemenighedernes engagement i missionsselskabernes internationale arbejde, herunder arbejde via stiftsudvalg og provstikomiteer for mission.

1987
Dansk Missionsråds, Folkekirkelige Afdeling - nyt navn efter en omstrukturering.

1997
Folkekirkens Mission
 oprettes som selvstændig organisation med et 3-årigt pilotprojekt med henblik på at styrke menighedernes engagement (økonomisk støtte) i international mission.

2000
FKM videreføres, nu med særlig vægt på at styrke forståelse af og engagement i mission både lokalt og globalt. Fra 2004 afholdes hvert andet år missionskonferencer, som bidrager til at sætte mission på dagsordenen i folkekirken på en måde, der vinder bred genklang. Stigende erkendelsen af, at folkekirken står i en reel missionssituation som følge af sækularisering og religionsmøde.

2012
Folkekirkens Mission anerkendes i folkekirken officielt ved efter biskoppernes samlede anbefaling at blive en del af Folkirkens mellemkirkelige Råd og opnå finansiering fra Fællesfonden. Arbejdet organiseres som en arbejdsgruppe i MKR.

 

Læs uddybende historisk beskrivelse her.