Mission
Om Folkekirkens Mission

Om Folkekirkens Mission

Folkekirkens Mission er et samarbejde, der har til formål at fremme og styrke folkekirkens forståelse for og engagement i mission og religionsmøde lokalt og globalt. Folkekirkens Mission arbejder for, at mission bliver en naturlig del af folkekirkens liv i sogne, provstier og stifter.

Folkekirkens Mission er et arbejdsområde under Folkekirkens mellemkirkelige Råd og således en del af den danske folkekirke. Arbejdet finansieres af midler fra den folkekirkelige fællesfond og af tilskud fra en række folkekirkelige missionsselskaber. 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har nedsat en arbejdsgruppe for Folkekirkens Mission, som har ansvaret for sparring og udvikling i det daglige arbejde. Arbejdsgruppen består af to personer fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd, to personer fra stifterne, og to personer fra missionsselskaberne. 

Arbejdet med mission rundt om i landet er organiseret forskelligt alt efter de lokale forhold. Folkekirkens Missions netværk består af bl.a. stiftsudvalgprovstikomiteer og stiftspræster for mission og religionsmøde. Missionsselskaber med fokus på international mission bidrager med netværk, viden og inspiration til arbejdet i sognene.


Folkekirkens Mission er bl.a. til tjeneste med

  • etablering og udvikling af samarbejder omkring mission i sogne, provstier og stifter
  • netværk og erfaringsudveksling omkring mission
  • inspiration og oplæg ved møder, temadage, kurser og konferencer
  • information via nyhedsbrev, hjemmeside og andre udgivelser

 

Kontakt: Koordinator Søren Dalsgaard - sd@interchurch.dk - tlf: 3020 8247.