Om os
Mellemkirkelige stiftsudvalg

Mellemkirkelige stiftsudvalg


Hvad er mellemkirkelige stiftsudvalg?

I alle landets 10 stifter findes et mellemkirkeligt stiftsudvalg. Det vil sige, at der varetages mellemkirkeligt arbejde i alle stifter. I nogle stifter har udvalgene andre navne. I Roskilde stift hedder det for eksempel udvalget for Global Kristendom. Men hovedopgaven er den samme: At varetage relationer og knytte kontakt til andre kristne og kirker i ind- og udland - trods forskelle i lære og traditioner.

Evangelisk-luthersk kristendom i Danmark står ikke alene, men er historisk og aktuelt forbundet med talrige andre kirker i verden.

Derfor er det vigtigt for folkekirken at bevare og drage nytte af forbindelserne til andre kirkesamfund rundt omkring i verden - både på landsplan og på stiftsplan.

De mellemkirkelige stiftsudvalg nedsættes af stiftsrådet, og består af både præster, lægfolk og biskop. Udvalgenes arbejde kan antage mange former, afhængigt af, hvad stiftsrådet ønsker og hvad udvalget beslutter sig for at fokusere på.

For eksempel kan man, som i Aalborg Stift, arrangere en studierejse til Libanon, hvor man kan stifte bekendtskab med kristne libanesere.

Et udvalg kan også, som man gjorde i Helsingør Stift, holde konference om kristenforfølgelser.

Eller man kan, som i Svendborg i Fyens Stift, varetage relationer med en venskabsmenighed i Egypten. 

Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg har desuden udviklet en værktøjskasse, der giver gode råd og idéer til, hvad man kan gå i gang med af mellemkirkelige tiltag- for eksempel International Bededag eller økumeniske kirkevandringer. Se værktøjskassen her.

Vil du gerne læse mere om de lokale stiftsudvalgs mellemkirkelige arbejde? Eller måske har du lyst til at hjælpe med at udvikle det mellemkirkelige arbejde på lokalt plan?

Så klik på dit lokale stift og få mere information:


Aalborg Stift      Aarhus Stift


Viborg Stift        Ribe Stift


Haderslev Stift    Fyens Stift


Roskilde Stift      Lolland-Falster Stift


Helsingør Stift     Københavns Stift


Stiftsudvalgsmedlemmer i de enkelte stiftsudvalg


Københavns Stifts udvalg for Mellemkirkeligt arbejde

Karsten Fledelius
Viggo Haarløv
Hanne Rosenberg
Peter Skov-Jakobsen, Biskop
Lars Obel
Anette Kaas
Niels Nymann Eriksen

Helsingør Stifts mellemkirkelige udvalg

Formand: Steffen Ravn Jørgensen, Domprovst
Næstformand: Verner Bech
Tove F. Buch
Otto Rühl
Ole Buchard Olesen

Roskilde Stift, udvalget for Global kristendom

Formand: Anni Bøge Jørgensen
Stiftrådets repræsentant: Mogens Kessel
 Thomas Hornemann-Thielcke
Judith Kobbeltvedt Madsen
Karin Wandall
Peter Tingleff
Steen Barnechow Vognsen
Kristina Bay
Lone Balle Olesen
Peter Fischer-Møller
Domprovst Anne Sophie Olander Christiansen

Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg

Formand: Kjeld Claudi Rasmussen
Næstformand: Dorthe Esbjørn Holck
Leif Arffmann
Jochen Arndt
Jette Groth
Mogens Mogensen
Anette Lyster-Clausen
Biskop Marianne Christiansen

 

Ribe Stifts mellemkirkelige stiftsudvalg

Formand: Else Marie Riis Madsen
Forretningsfører: Biskop Elof Westergaard
Lone Hvejsel
Ellen Lundsgaard Haubjerg
Ingrid Lisby Schmidt

Aarhus Stifts mellemkirkelige stiftsudvalg

Formand: Hanna Broadbridge
Sekretær: Per Thomsen
Linda Kristensen Bolet
Jens Hede Jensen

Viborg Stifts udvalg for Økumeni, mission og religionsmøde: 

Formand: Niels Iver Juul
Grethe Bækgaard Thomsen
Ole Andersen
Inge Rørbæk

Aalborg Stifts mellemkirkelige udvalg

Formand: Henning Thomsen
Næstformand: Morten Jødal
Henning Toft Bro
Birgit Thomassen
Christian Roar Pedersen
Peter Albek Noer
Anne Steenberg
Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
Benedikte Kühle

Fyens Stifts udvalg for Kirke, religion og mission

Birte Jacobsen
Paul Verner Skærved
Bente Kaysen
Sekretær: Pernille Hach


Lolland-Falsters Stifts udvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde

Formand: Tom Friis
Rebekka Kristensen
Dorte Hedegaard
Mette Marie Trankjær
Kasper Michael Høyer
Susan Rasmussen, Stiftrådsmedlem
Steen Henriksen, Stiftrådsmedlem
Anne Reiter, Domprovst
Anna-Marie Volquartz