Arbejdsgrupper
Kirkernes Verdensråd - arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd

Kommissorium, 2014-2018

Arbejdsgruppen består normalt af to rådsmedlemmer, hvoraf Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger det ene som formand, samt de til enhver tid siddende folkekirkelige repræsentanter i Kirkernes Verdensråds (KV) styrende organer. Arbejdsgruppen kan supplere sig med eksterne ressourcepersoner.

Arbejdsgruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Arbejdsgruppens primære opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at deltage aktivt i arbejdet med og udviklingen af KV, herunder at

  • prioritere, bearbejde og formidle information, ideer og initiativer fra KV til folkekirken og fra folkekirken til KV
  • indstille kandidater til KV’s generalforsamlinger samt andre  organisationspolitiske KV-organer til Folkekirkens mellemkirkelige Råd
  • fungere som primært nationalt netværk for folkekirkens repræsentanter i KV's centralkomite

Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt med disse opgaver på grundlag af Folkekirkens mellemkirkelige Råds lovtekst og bekendtgørelse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Arbejdsgruppen står til ansvar over for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som orienteres løbende gennem arbejdsgruppens formand og arbejdsgruppens mødereferater.

Arbejdsgruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje.

Arbejdsgruppen indgiver hvert år et budgetoverslag for det kommende års aktiviteter, herunder rejseaktiviteter og formidlingsprojekter.

Arbejdsgruppen afholder normalt to til fire møder om året.


Arbejdsgruppens medlemmer


Thomas Horneman-Thielcke
Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd)
Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)
Kirsten Auken
Maria Louise Munkholt Christensen
Ole Lundegaard (Baptistkirken)
Sofie Petersen                                                                                              Hanne Wolfsberg
Fra sekretariatet: Birger Nygaard