Europæiske kirker - arbejdsgruppen
Europas flygtninge

Europas flygtninge

Delegationsrejse til Athen, 6.-8. december.

Af Rebekka Højmark Svenningsen, Europamedarbejder

Den tomme plads i Athen. Her plejede flygtningene at opholde sig og overnatte. Nu er Athen blevet et stop på vejen - man skynder sig videre, inden grænsen lukker. Foto: Gael Michaud

Rådets arbejdsgruppe vedr. europæiske kirker valgte i 2015 at sætte flygtningekrisen i Sydeuropa på sin dagsorden. For at skabe fokus på særligt udsatte blandt flygtningene, arrangeredes en rejse til Athen den 6. til 8. december med det formål at få et førstehåndsindtryk af situationen for uledsagede mindreårige blandt flygtningene. På rejsen deltog Margrete Auken, MEP, SF, Mette Bock, MF, LA, Karen Klint, MF, S, Laura Friis Wang, journalist på Information samt på vegne af Europaarbejdsgruppen biskop Peter Skov-Jakobsen og sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen. Rejsen arrangeredes i samarbejde med den danskinitierede organisation Faros i Athen samt CCME/KEK.

Skrevet efter rejsen

Delegationen i Athen: Mette Bock (LA), biskop Peter Skov-Jakobsen, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Karen Klint (S), Margrete Auken (SF), Dan Biswas (Faros), Kenneth Brant Hansen (Faros), Laura Friis Wang (Information). Foto: Gael Michaud