Arbejdsgrupper
Europæiske kirker - arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker

Kommissorium, 2014-2018

Arbejdsgruppen består normalt af to rådsmedlemmer, hvoraf Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger det ene som formand, samt de til enhver tid siddende folkekirkelige repræsentanter i de styrende organer i Konferencen af Europæiske Kirker (KEK), Leuenberg Kirkefællesskabet og Porvoo-fællesskabet. Arbejdsgruppen kan supplere sig med eksterne ressourcepersoner.

Arbejdsgruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Arbejdsgruppens primære opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at deltage aktivt i arbejdet med og udviklingen af KEK, Leuenberg Kirkefællesskabet samt Porvoo-fællesskabet, herunder at

  • prioritere, bearbejde og formidle information, ideer og initiativer fra KEK, Leuenberg Kirkefællesskabet samt Porvoo-fællesskabet til folkekirken og fra folkekirken til KEK, Leuenberg Kirkefællesskabet samt Porvoo-fællesskabet
  • indstille folkekirkelige kandidater til generalforsamlinger eller andre organisationspolitiske organer i KEK, Leuenberg Kirkefællesskabet samt Porvoo-fællesskabet til Folkekirkens mellemkirkelige Råd
  • fungere som primært nationalt netværk for folkekirkens repræsentanter i KEKs bestyrelse, for folkekirkens repræsentanter i Leuenberg Kirkefællesskabets råd samt for folkekirkens repræsentant(er) i Porvoo-fællesskabets kontaktgruppe.

Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt med disse opgaver på grundlag af Folkekirkens mellemkirkelige Råds lovtekst og bekendtgørelse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Arbejdsgruppen står til ansvar over for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som orienteres løbende gennem arbejdsgruppens formand og arbejdsgruppens mødereferater.

Arbejdsgruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje.

Arbejdsgruppen indgiver hvert år et budgetoverslag for det kommende års aktiviteter, herunder rejseaktiviteter og formidlingsprojekter.

Arbejdsgruppen afholder normalt to til fire møder om året. 


Arbejdsgruppens medlemmer
Christian Roar Pedersen (formand)
Peter Skov-Jakobsen
Niels Nymann Eriksen
Anders Gadegaard
Fra sekretariatet: Mogens Kjær