Arbejdsgrupper
Det lutherske Verdensforbund - arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen vedr. Det lutherske Verdensforbund

Kommissorium, 2014-2018

Arbejdsgruppen består normalt af to rådsmedlemmer, hvoraf Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger det ene som formand, samt de til enhver tid siddende folkekirkelige repræsentanter i Det lutherske Verdensforbunds (LVF) styrende organer. Arbejdsgruppen kan supplere sig med eksterne ressourcepersoner.

Arbejdsgruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Arbejdsgruppens primære opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at deltage aktivt i arbejdet med og udviklingen af LVF, herunder at

  • prioritere, bearbejde og formidle information, ideer og initiativer fra LVF til folkekirken og fra folkekirken til LVF
  • indstille kandidater til LVF’s generalforsamlinger samt andre organisationspolitiske LVF-organer til Folkekirkens mellemkirkelige Råd
  • fungere som primært nationalt netværk for folkekirkens repræsentanter i LVF’s Råd

Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt med disse opgaver på grundlag af Folkekirkens mellemkirkelige Råds lovtekst og bekendtgørelse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Arbejdsgruppen står til ansvar over for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som orienteres løbende gennem arbejdsgruppens formand og arbejdsgruppens mødereferater.

Arbejdsgruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje.

Arbejdsgruppen indgiver hvert år et budgetoverslag for det kommende års aktiviteter, herunder rejseaktiviteter og formidlingsprojekter.

Arbejdsgruppen afholder normalt to til fire møder om året.

Arbejdsgruppens medlemmer

Bent Normann Olsen (formand) 
Hanna Broadbridge 
Ulla Morre Bidstrup
Jørgen Thomsen
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk