Årsberetning 2018
Arbejdsgrupper og udvalg '18

Arbejdsgrupper og udvalg 2018

Foto: pexels.com/pixabay.com

Faste arbejdsgrupper

Teologisk arbejdsgruppe

Medlemmer af Teologisk Arbejdsgruppe: 

Peter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Buchardt Olesen, Peder Nørgaard-Højen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm, Thomas Reinholdt Rasmussen.  
Samtalegruppe mellem Metodistkirken og Folkekirken (delt formandskab):  
Fra Metodistkirken: Christian Alsted (formand), Ole Birch, Jørgen Thaarup og Ove Sørensen.    
Fra Folkekirken: Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen  


Samtalegruppe mellem Den katolske Kirke og Folkekirken:  
Fra Den katolske Kirke: Czeslaw Kozon, Jakob Egeris Thorsen, Kasper Baadsgaard  
Fra Folkekirken: Den teologiske arbejdsgruppe  
Sekretariatsansvarlig   
Thorsten Rørbæk  
 

Arbejdsgruppen vedr. Det lutherske Verdensforbund

Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen.  
Formand for LVF World Service komité:  
Henrik Stubkjær  
Medlem LVF Theological Education and Formation Group:  
Ulla Morre Bidstrup  
Koordinator/netværker vedr. projekt Vestens kirker under forandring:  
Søren Abildgaard  
Sekretariatsansvarlig:  
Thorsten Rørbæk  

Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd
Thomas Horneman-Thielcke (formand), Hanne Wolfsberg, Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen  
Medlemmer af KV's centralkomité: Sofie Petersen og Kirsten Auken  
Medlem af Faith and Order-kommissionen:  Maria Louise Munkholt Christensen  
Sekretariatsansvarlig: Birger Nygaard  

Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker

Europa-følgegruppen  
Christian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard.  
Medlem i KEK’s bestyrelse: Anders Gadegaard  
Medlem af planlægningskomitéen for generalforsamlingen: Helle Rosenkvist  
 

Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper:  
Uddannelse: Hanna Broadbridge (formand)  
Bioetik: Ulrik Becker Nissen (formand)  
Sekretariatsansvarlig   
Mogens Kjær / Thorsten Rørbæk  


Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission

Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaber:
Areopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Israelsmissionen, Mission Afrika og Promissio  
Folkekirkens Mission-arbejdsgruppe:  
Niels Iver Juul (formand), Ingrid Lisby Schmidt, Jørgen Bøytler, Peter Fischer-Nielsen, Vilhelm Værge, Anton Pihl og Marie Høgh  
Sekretariatsansvarlig:
Søren Dalsgaard  

Andre udvalgFolkekirkens Migrantsamarbejde
Niels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen, Anne Reiter, Clement Dachet, Per Vibskov, Mogens Mogensen

Operationelt udvalg vedr. trosfrihed og forfulgte kristne 
(monitoreres af arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission)
Jonas A. Jørgensen
Filip Buff Pedersen
Fra sekretariatet: Birger Nygaard