Årsberetning 2017
Trosfrihed - forfulgte kristne

Trosfrihed - forfulgte kristne

Af Birger Nygaard

MKR har fremdeles fokus på undertrykkelsen af trosfæller i andre lande. Foto: Aziz1005/Wikimedia Commons. 

Flere aktørers (herunder MKR) arbejde for trosfrihedsarbejdet gennem flere år har nu båret frugt ved oprettelse af et kontor i Udenrigsministeriet, der skal arbejde for beskyttelse af religiøse mindretal. Plan herfor blev forelagt primo 2018 med fokus på indarbejdelse af anliggendet i udenrigstjenesten generelt, direkte arbejde i fire prioritetslande, arbejdet gennem FN, kvinder og religionsfrihed, enkeltsager og kommunikation til offentligheden. Lederen af kontoret har ambassadørstatus. Der lægges op til god interaktion med civilsamfundsaktører.

2017 blev et år, hvor der fra flere sider blev sat fokus på behovet for at bevare åndsfriheden i Danmark. Der er en tendens til, at politikere i højere grad arbejder med politiske indgreb i relation til religion. I offentlig diskurs er der en generel tendens til at tale om religion som et problem frem for en vigtig bidragyder til samfundet. Folkekirkens biskopper følger dette nøje og ønsker folkekirkelige bidrag til positivt at påvirke den skævvredne diskurs. På den baggrund har MKR været involveret med sekretariatsbistand til en velbesøgt konference på Christiansborg i november om ’Danmark fri(t) for religion’. Dette første initiativ vil blive fulgt op af flere, ofte i samarbejde med andre gode aktører på området.

MKR har fremdeles fokus på undertrykkelsen af trosfæller i andre lande. Således anvendes årets bidrag fra årets kirkeindsamlinger til støtte for Det mellemøstlige Kirkeråd, der har en central rolle at spille kirkeligt og i forhandling med regeringer m.v.  i den kaotiske situation med en kristen befolkning i Mellemøsten i opbrud.

 

Arbejdsgruppe for Danmark fri(t) konference Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller, Thomas Gammeltoft Hansen, Sune Lægaard, Filip Buff Pedersen, Birger Nygaard
Operativ arbejdsgruppe Jonas A. Jørgensen, Filip Buff Pedersen og Birger Nygaard, Christian Arffmann
Sekretariatsansvarlig Birger Nygaard

 


Læs også