Årsberetning 2017
Samtaler med metodistkirken 2017

Samtale mellem folkekirken og metodistkirken i Danmark

Metodistkirken har efter mange års tæt samarbejde indgået en bilateral aftale. Det blev fejret med offentlig gudstjenstlig markering i Strandby Metodistkirke den 4. marts 2018. På billedet ses biskop i Folkekirken Henning Toft Bro og Biskop i Metodistkirken Christian Alsted. Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke

Den bilaterale samtale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke blev påbegyndt i 2012. Samtalerne er primært af teologisk dogmatisk karakter, men samtalegruppen har endvidere fundet det relevant at lære om hinandens kirkeordninger, historie og praksis, ligesom der inden for begge kirkesamfund ses lignende udfordringer.

Samtalerne er ført på grundlag af begge kirkesamfunds medlemskab af Leuenberg Kirkefællesskabet, som Metodistkirken har tilsluttet sig i 1994 og folkekirken i 2001, hvorved der er etableret fuldt kirkefællesskab. Samtalerne viste deres berettigelse ved, at dette fællesskab hermed gives et synligt udtryk lokalt, ligesom læring om hinanden i fortløbende samtale har skabt gode muligheder for økumenisk samarbejde og videre konsultation i forhold til relevante muligheder og udfordringer, som menighederne måtte stå overfor. Samtalerne har ført til udfærdigelse af en aftale om bekræftelse af kirkefællesskab, som både Metodistkirken og folkekirken har godkendt. Denne aftale stadfæstes ved to gudstjenestelige markeringer planlagt til 2018.

  

Samtalegruppen

  Fra Metodistkirken
  Fra Folkekirken

  Christian Alsted (formand), Jørgen Thaarup og Ove Sørensen, Ole Birch
Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen
Sekretariatsansvarlig  Thorsten Rørbæk