Årsberetning 2017
Porvoo Fællesskabet '17

Porvoo Fællesskabet

I oktober 2017 mødtes europæiske kirkeledere (primater) fra Porvoo-fællesskabet til et møde i København. Til stede var bl.a. ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby. Foto: Christian Arffmann. 

Porvoo-kirkefællesskabet har i 2017 afholdt to større arrangementer. I februar afholdtes en konsultation i Bergen, med titlen ‘Identity, memory and hope: the continuing significance of reformations for our churches and societies’. Her blev der givet forskellige lutherske og anglikanske vinkler på, hvorledes reformationen ikke kun er at betragte som historisk begivenhed, men også peger fremad gennem kirkernes stadige refleksion og fornyelse.

I oktober måned fandt Porvoo Primates’ Meeting sted. Det er en hvert andet år tilbagevendende begivenhed, hvor kirkefællesskabets ledende biskopper mødes for tematiske drøftelser. I år var temaet ‘The Presence, Role and Mission of the Church in a secular or post-secular society’. Folkekirken var vært for mødet, som blev afholdt i København.

Porvoo-fællesskabet ledes af et delt formandskab (dvs. to formænd - en luthersk og en anglikansk) to sekretærer (en luthersk og en anglikansk) og kontaktgruppen der består af et medlem fra hver medlemskirke, da Porvoo-kirkefællesskabet ikke har et sekretariat.

 

Formand (luthersk) for Porvoo-kirkefællesskabet   Peter Skov-Jakobsen
Medlem af Porvoo-kontaktgruppen   Thorsten Rørbæk

 

Læs mere