Årsberetning 2017
Migranter og folkekirken

Udvalg vedr. migranter og folkekirken

Af Thorsten Rørbæk, teologisk medarbejder

Skal migrantkristne kunne være medlemmer af både en migrantkirke og af folkekirken? Dette spørgsmål har et udvalg under MKR arbejdet indgående med. Foto: Tværkulturelt Center. 


Antallet af migrantkirker i Danmark har gennem de senere år været stigende. Samtidigt er enkelte større  migrantkirkers tilstedeværelse og indflydelse i det etablerede kirkelige landskab mere tydelig end nogensinde.

Folkekirken har de seneste 10 år som konsekvens heraf set flere initiativer, der sigter på samarbejde mellem sognemenigheder og migrantmenigheder. Det tættere samarbejde mellem migrantkirker og folkekirken har vist sig at rejse en række principielle kirkeretlige og teologiske spørgsmål og fordrer således, at man fra folkekirkelig side afklarer rammerne, indenfor hvilke samarbejdet kan finde sted.

Det handler bl.a. om mulighed for dobbelt medlemskab af folkekirken for enkeltpersoner, mulighed for associering af en migrantmenighed til en sognemenighed og udvidelse af mulighederne for at rekruttere præster til migrantmenigheder. Udvalget har udarbejdet en række anbefalinger, der efter drøftelse i Rådet er sendt til biskopperne.


Dette udvalgsarbejde på teologisk og kirkeretligt plan har stor og direkte relevans for udvikling af migrantarbejdet i folkekirken på praktisk plan, som det bl.a. kommer til udtryk i Folkekirkens Asylsamarbejde.

Udvalget 

Peter Skov-Jakobsen (formand), Theodor Jørgensen, Helle Samson, Kurt E.
Larsen, Birgitte Graakjær Hjort, Mogens S. Mogensen, Niels Nymann Eriksen og Ole Buchardt Olesen


Sekretariatsansvarlig  

Thorsten Rørbæk / Mogens Kjær