Årsberetning 2017
Kirkernes Verdensråd '17

Kirkernes Verdensråd

I 2018 er det 70 år siden, at Kirkernes Verdensråd (KV) blev dannet. Derfor varmes der op til en stort anlagt jubilæumsfejring. På billedet ses KV's norske generalseketær, Olav Fykse Tveit. Foto: LVF/Albin Hillert. 

Kirkernes Verdensråd har som overordnet tema ’Pilgrimage of Justice and Peace’. Denne overskrift danner ramme om KV’s arbejde med et stærkt fokus på at skabe fred og forsoning i verdens brændpunkter, bl.a. Nordkorea og Israel/Palæstina.

I MKRs positionspapir for medlemskabet af Kirkernes Verdensråd lægges vægt på arbejdet og deltagelse i Faith and Order-kommissionen. Det er her, teologiske samtaler om kirkens enhed føres - et anliggende, som var centralt ved dannelsen af KV. Det danske medlem af komiteen er Maria Munkholt Christensen, som også sidder i Faith and Order-redaktionsudvalget og er med i processen omkring at digitalisere teologiske KV-dokumenter.

KV’s dokument om kirkesyn, ’The Church Towards a Common Vision’, har folkekirken afgivet svar på i samarbejde med Danske Kirkers Råd.

Andreas Østerlund Nielsen deltog i et Global School of Economics and Managementkursus i Zambia, et KV-tiltag, der handler om at sætte teologer og økonomer stævne, og undersøge, hvordan kirker kan arbejde for en mere retfærdig økonomisk fordeling af ressourcer på globalt plan. Dette arbejder Østerlund Nielsen videre med i dansk regi, bl.a. med en pilotgruppe og en kommende antologi om økonomi og teologi. MKR overvejer dannelse af/deltagelse i en ad hoc-arbejdsgruppe herfor, idet stillingtagen til verdensøkonomien er et tværgående anliggende i næsten alle økumeniske sammenhænge.

På folkekirkens vegne deltog Bastian Nolsøe Vaucanson i et teologisk seminar arrangeret af Global Ecumenical Theological Institute (GETI), en underafdeling af Kirkernes Verdensråd, som har til opgave at udklække nye økumeniske teologer.

I 2018 er det 70 år siden, at KV blev dannet. Dette er en anledning til at vurdere KVs bedrifter indtil nu, og at gentænke en fremtid for organisationen i en verden og en verdenskristenhed, der er meget forskellig fra 1948.


KV-arbejdsgruppenMogens S. Mogensen (konstitueret formand), Birte Jacobsen, Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Thomas Horneman-Thielcke, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen

Medlemmer af KV's
centralkomité
Sofie Petersen og Kirsten Auken
Medlem af Faith and Order Maria Louise Munkholt Christensen
Sekretariatsansvarlig Birger NygaardLæs mere