Årsberetning 2017
Folkekirkens repræsentation '17

Folkekirkens repræsentation i  organisationerne

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udpeget en række personer til at varetage relationerne til de organisationer, folkekirken er medlem af internationalt og nationalt.

Lektor Hanna Broadbridge er en aktiv repræsentant for folkekirken i det europæiske kirkefællesskab Konferencen for Europæiske Kirker. Foto: KEK. 

Det lutherske Verdensforbund
Henrik Stubkjær: medlem af LVF's øverste Råd samt formand for LVF World Service

Kirkernes Verdensråd
Sofie Petersen: medlem af KV’s centralkomité, repræsentant for oprindelige folk
Kirsten Auken: medlem af KV’s centralkomité
Maria Louise Munkholt Christensen: medlem af Faith and Order

Konferencen for Europæiske Kirker
Christian Roar Petersen: suppleant til KEK’s bestyrelse
Hanna Broadbridge: moderator for tematisk referencegruppe vedr. uddannelse for demokratisk medborgerskab
Ulrik Becker Nissen: moderator for tematisk referencegruppe vedr. bioetik

Leuenberg Kirkefællesskabet (CPCE/GEKE)
Kirsten Jørgensen: medlem af CPCE’s råd samt deltager i arbejde omkring liturgi
Ulla Schmidt: medlem af ekspertgruppe vedr. etik
Bo Kristian Holm: medlem af arbejdsgruppe vedr. kirkefællesskab
Hans Vium Mikkelsen: deltager i arbejde omkring præsteuddannelse

Porvoo Fællesskabet
Peter Skov-Jakobsen: Co-chair for Porvoo Fællesskabet
Thorsten Rørbæk: medlem af Porvoo Contact Group

Theobalt
Peter Skov-Jakobsen: stiftskontaktperson
Peter Fischer-Møller: stiftskontaktperson
Thorsten Rørbæk: national kontaktperson

Danske Kirkers Råd
Peter Fischer-Møller: medlem af repræsentantskabet og forretningsudvalget samt udvalg for Grøn Kirke
Christian Roar Petersen: medlem af repræsentantskabet
Torben Hjul Andersen: udvalg for frihed og lige vilkår
Anders Borre Gadegaard: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Birte Jacobsen: kontaktgruppen for muslimer og kristne
Niels Nymann Eriksen: udvalg for migrantmenigheder
Niels Iver Juul: Udvalg for trosoplæring
Ole Buchardt Olesen: udvalg for trosoplæring
Birger Nygaard: Kristne i mellemøsten