Årsberetning 2017
Folkekirkens mission '17

Folkekirkens mission

Arbejdsgruppen vedr folkekirkens mission besøgte i oktober 2017 Guildford i England for at lære om, hvordan de uafhængige missionsselskaber arbejder med at forankre missionsarbejdet i de lokale menigheder i den engelske kirke. Foto: FKM.


Arbejdet i Folkekirkens Mission har været genstand for en strategisk drøftelse i årets løb, og der er i samarbejde med missionsselskaberne og arbejdsgruppen identificeret 4 fokusområder for arbejdet.

Offentlig kommunikation om mission har været prioriteret i årets løb, ikke mindst i forbindelse med lanceringen af en værktøjskasse om mission, som findes på hjemmesiden www.folkekirkensmission.dk. Værktøjskassen giver ideer til, hvordan lokale menigheder konkret kan arbejde med og engagere sig i mission med et globalt udblik. I forbindelse med lanceringen af værktøjskassen har der været en del offentlig omtale af mission, herunder en kronik i Kristeligt Dagblad, en udsendelse i ’Tidsånd’ på P1 samt omtale i en række kirkelige medier.

Arbejdsgruppen deltog i marts måned i reformationsårets største arrangement med fokus på mission, nemlig Dynamissio-konferencen i Berlin. Det blev en lærerig oplevelse, hvor arbejdsgruppen fik gode input til planlægningen af den kommende folkekirkelige missionskonference, som afholdes i juni 2018. Og i oktober besøgte arbejdsgruppen Guildford Stift i England for at lære om, hvordan de uafhængige missionsselskaber arbejder med at forankre missionsarbejdet i de lokale menigheder i den engelske kirke, samt om forholdet mellem global og lokal mission. Læring fra studieturen formidles ved kommende folkekirkelige missionskonference. 

Der er udpeget deltagere, og der har i samspil med nordvesteuropæiske lande været forberedelse af dansk input til den globale missionskonference i regi af Commission on World Mission and Evangelism (CWME), som løber af stablen i marts 2018.  

 

Bidragende frie folkekirkelige

missionsselskaber

Areopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Israelsmissionen, Mission Afrika og Promissio
FKM-arbejdsgruppen Niels Iver Juul (formand), Ingrid Lisby Schmidt, Jørgen Bøytler, Peter Fischer-Nielsen, Vilhelm Værge og Anton Pihl.
Deltagere i missionskonference Niels Iver Juul og Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen
Sekretariatsansvarlig Søren Dalsgaard

 


Læs mere