Årsberetning 2017
Folkekirkens Asylsamarbejde 2017

Folkekirkens Asylsamarbejde i 2017

Af Søren Dalsgaard, koordinator for Folkekirkens Asylsamarbejde

Ny kortlægning viser, at der i Danmark er minimum 160 kirkelige mødesteder for asylansøgere og flygtninge med ca. 6.000-7.000 brugere. På billedet ses en iransk asylansøger fra Kærshovedgård-centeret. Han holder af at komme i Indre Missions bibelcafé i Bording. Foto: Christian Arffmann. 

Netværksstrukturer for Folkekirkens Asylsamarbejde er blevet videreudviklet på stiftsplan. De udgør den primære netværksstruktur for asylsamarbejdet, hvor vi deltager i, og bidrager til, netværksmøder, konferencer og inspirationsoplæg.

Der er nu mindst 50 præster, som er udpeget med særlige opgaver inden for arbejdet med flygtninge og indvandrere. Antallet af øvrige kirkeligt ansatte på området med ansvar for koordinering af frivillige udgør i dag ca. 33 personer. Dertil kommer en lang række andre ansatte, hvor arbejdet med asylansøgere og flygtninge indgår som en naturlig del af arbejdet.

I 2017 har vi medfinansieret en kortlægning udarbejdet af Tværkulturelt Center, som viser, at der i Danmark er minimum 160 kirkelige mødesteder for asylansøgere og flygtninge med ca. 6.000-7.000 brugere.  

Ved udgangen af 2017 er der 109 nøglepersoner i netværket, som modtager Folkekirkens Asylsamarbejdes nyhedsbrev og 1045+ følgere på Facebook. Desuden har vi bidraget med artikler i en række blade og magasiner. Hjemmesiden www.venskabskontakt.dk (lanceret i 2016), er i 2017 blevet udvidet til også at give overblik over kirkelige mødesteder i hele landet (www.moede­sted.dk). Hjemmesiden www.asylsamarbejde.dk er blevet videreudviklet som ressourcedatabase med en del nye materialer.

En række materialer er udgivet: vejledning om udtalelser i forbindelse med dåb af asylsøgere, oversættelse af liturgier, bearbejdning og oversættelse af et folkekirkeligt dåbsoplæringsmateriale, inspirationshæfte om at starte mødesteder, velkomstfoldere til folkekirken på farsi, arabisk, tigrinsk, engelsk og dansk, samt rapport med analyse og anbefalinger vedr. troværdighedsvurderinger af konvertitter i Flygtningenævnet.

En bevilling fra TRYG-fonden 2015-2017 på 2,3 mill. kr. til styrkelse af menighedernes sociale arbejde for asylsøgende har været meget væsentlig for udvikling af arbejdet. Bevillingsansøgningens tese var, at folkekirken har en karakter og infrastruktur, som gør den til vigtig medspiller i forhold til flygtninge og integration. De sidste tre års udvikling har vist, at denne tese holder.

 

Folkekirkens Asylsamarbejde

arbejdsgruppe

Niels Nymann Eriksen (formand), Henrik Stubkjær, Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen
Konsulentbistand Daniel Ettrup, Mogens Kjær, Birthe Munck-Fairwood, Bent Dahl, Hans Henrik Lund
Sekretariatsansvarlig Søren Dalsgaard
Projektkoordinator Marie Munch Roager / Maria Sandborg-Olsen (barselsvikar)
Studentermedhjælp Pia Nielsen (deltid)
Praktikant Lea Binta Kjelgaard