Årsberetning 2017
Det lutherske Verdensforbund '17

Det lutherske Verdensforbund

LVF's reformationsmarkering i Namibia satte fokus på lutherdommens globale aspekter. Foto: LVF/Johanan Celine Valeriano. 

 

Det lutherske Verdensforbund, dannet i 1947, har 145 medlemskirker i 98 lande. Medlemskirkerne har tilsammen over 74 mio. medlemmer. Strukturelt består LVF af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte.

Det lutherske Verdensforbund har sammen med medlemskirkerne været optaget af arbejdet med forståelsen af luthersk identitet, ligesom der har været et længere forløb omkring bibelbrug og -fortolkning. Disse spørgsmål fylder naturligt en del i et globalt fællesskab af lutherske kirker, som lever i vidt forskellige områder og kontekster, og som samtidig ønsker at leve i ansvarligt fællesskab med hinanden. Endvidere er man optaget af at sikre et for fremtiden bæredygtigt forbund.

Den helt store begivenhed i 2017 for Det lutherske Verdensforbund var afholdelsen af forbundets 12. generalforsamling i dagene 10.-16. maj 2017. Generalforsamlingen blev afholdt i Namibia i Afrika med omkring 800 deltagere fra hele verden. Udover de forretningsmæssige sager samt talrige workshops, udstillinger og spændende samtaler var begivenheden en anledning til en global markering af reformationsjubilæet. Dette skete i form af en stort anlagt stadiongudstjeneste med flere tusinde deltagere, herunder den namibiske præsident. Reformationsmarkeringen satte tillige fokus på lutherdommens globale aspekter.

På generalforsamlingen valgtes endvidere nyt råd (bestyrelse) for LVF, og fra folkekirken blev biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, valgt, samt tillige valgt til formand for komiteen for World Service, der er LVF’s omfattende katastrofe- og nødhjælpsarbejde. Endvidere satte de nordiske kirker i fællesskab deres præg på generalforsamlingens beslutninger ved fremsættelse af en resolution, som medfører, at LVF i de kommende år vil fokusere på nogle af de udfordringer, kirkerne i Vesten oplever i disse år, såsom faldende medlemstal og udfordringer vedr. præsterekruttering.

 

LVF-arbejdsgruppen Bent Normann Olsen (formand), Henrik Stubkjær, Hanna Broadbridge, UIla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen.
Sekretariatsansvarlig Thorsten Rørbæk


Læs mere