Årsberetning 2017
Danske Kirkers Råd '17

Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd har i samarbejde med MKR og Bibelselskabet udgivet det fælleskirkelige hæfte Noget om den kristne tro. Foto: Bibelselskabet. 
Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I DKR samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde. Folkekirken er som den største medlemskirke repræsenteret igennem MKR.

Det har været et aktivt år for DKR, som har markeret sig tydeligt i den kirkelige debat og har engageret sig aktivt i behandlingen af en samlet lov for trossamfund uden for folkekirken (§ 69). Desuden har DKR været en aktiv stemme i debatten om dækning af tro og kristendom hos Danmarks Radio og har indledt dialog med DR herom.

Endvidere har flere års økumenisk samarbejde, båret af et ønske om som kristne kirker i Danmark sammen at kunne sige noget om kristendom til befolkningen, hvor traditionstabet er stort, resulteret i inspirationshæftet ’Noget om den kristne tro’. Som i alt økumenisk arbejde, opdager man hurtigt, at der er meget mere, der samler end skiller kirkerne. Det var også tilfældet i dette arbejde. Ikke desto mindre er det en stor bedrift, at så mange kirkesamfund kan formulere en fælleskirkelig henvendelse til alle danskere – en invitation til at fordybe sig i den kristne tro.

DKR har lagt en ny arbejdsplan for de kommende år, og har valgt et strategisk fokus på særligt 4 kerneområder: 1) Religionspolitiske spørgsmål. En styrkelse af det religionspolitiske arbejde både internt kirker imellem og i samarbejde med andre religiøse organisationer og netværk.  2). Økumenisk dialog og dannelse som udgangspunkt for gensidig forståelse og samarbejde for kirkens enhed i al sin mangfoldighed; at danne rammen om gensidig læring på tværs af kirker og organisationer samt at fremme næste generations økumenisk engagerede. 3) Danske Kirkedage er fortsat et vigtigt arbejdsområde for DKR. Oven på den store succes med kirkedagene i København i 2016, er der en stigende interesse at spore i befolkningen for et sådant kirkeligt folkemøde. 4) Klimaengagement – og arbejdet med Grøn Kirke – vil også i fremtiden være et prioriteret arbejdsområde i DKR.

Desuden skal det nævnes, at DKR sammen med MKR og Folkekirkens Nødhjælp fortsat deltager i ledsagerprogrammet, der hvert år sender økumeniske ledsagere til Israel/Palæstina.

Danske Kirkers Råd Peter Fischer-Møller og Christian Roar Petersen
DKR's forretningsudvalg Peter Fischer-Møller
Udvalg for trosoplæring Niels Iver Juul og Ole Buchardt Olesen
Udvalg for Grøn Kirke Peter Fischer-Møller
Udvalg for Frihed og lige vilkår Birger Nygaard
Sekretariatsansvarlig Birger Nygaard

 

Mere om Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råds hjemmeside

Danske Kirkers Råd står bag Grøn Kirke. Det har Kirkernes Verdensråd lavet en film om. Se den her.