Årsberetning 2017
Dansk Vestindien

Dansk Vestindien

Fra forsiden af Erik Balslev-Clausens bog Bristede Hjertebånd. 
Forlaget Eksistensen. 

I 1917 valgte den danske stat at sælge De vestindiske øer til USA. I forbindelse med markeringen af 100-året valgte MKR at sætte fokus på den danske kirkes indflydelse i Dansk Vestindien, nærmere betegnet de oprindeligt danske menigheder, som regnes for at være de ældste evangelisk-lutherske menigheder i hele Amerika.

Provst emeritus Erik Balslev-Clausen har i den forbindelse skrevet bogen ’Bristede Hjertebånd’ om kirkeliv i Dansk-Vestindien 1904-1917, ligesom han har været rundt i mange sognegårde og holde foredrag om den dansk-vestindiske kirkesag.

Der var en folkekirkelig delegationsrejse under forberedelse i forbindelse med reformationsjubilæet, men det måtte aflyses på grund af voldsomt uvejr.


Læs mere:

Sådan kan man udforske dansk-vestindisk kirkeliv