Årsberetning 2017
Begivenheder 2017

Begivenheder 2017

Oversigt over udvalgte begivenheder i 2017, hvor MKR på forskellig vis har medvirket:

24. november afholdtes der konference om tros- og religionsfrihed i Fællessalen på Christiansborg. På billedet ses biskop Peter Fischer-Møller på talerstolen samt tidligere FN-rapportør vedr religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, professor Jakob Skovgaard-Petersen og lektor Jonas Adelin Jørgensen. 

  

Januar

Theobalt-møde, 11-13 januar, Szcecin, Polen,

 

Februar

MKR årsmøde for stiftsudvalg, 3-4. februar, Vejle.

Værtskab for Nordisk-baltisk Faith and Order-møde, 8-9 februar, København.

Møde i Porvoo-fællesskabet, 25-28. februar, Bergen, Norge.

 

Marts

Stormøde i CPCE i Bern, Schweiz.

Sonderinger om den danske kirkes deltagelse i anledning af 100-året for salget af De Vestindiske Øer

Medsponsor for KEK-Etikseminar om aktiv livshjælp 23. marts, Aarhus.

 

Maj

LVF’s 12. generalforsamling, 12-16 maj, Windhoek, Namibia.

Tyske Kirkedage, 25-28 maj, Berlin og Wittenberg, Tyskland

Migrantpræstekonference, 25-28 maj, Middelfart.

 

Juni

Udgivelse af det fælleskirkelige hæfte ’Noget om den kristne tro’, 14. juni, København

Møde i KV’s Faith and Order Kommission, 15-22. juni, Pretoria, Sydafrika.

Generalforsamling i Kirkernes Kommission for Migration i Europa, 23-24 juni, Prag, Tjekkiet.


September

Nordisk kirkerådsledermøde, 4-5 september, Helsinki, Finland.

Nordisk-baltisk netværk om migration 4-5. september, Tallinn, Estland.

Økumenisk konference om gudstjeneste, fællessang og bibelbrug, 17-20 september, Glasgow, Skotland

KEK kommunikationsseminar, 20-22 september, Paris, Frankrig.

  

Oktober

Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission på studietur, 3-6 oktober, Guildford, England

Porvoo Primates’ Meeting, 12-14 oktober, København

 

November

Foredrag om konversion v/ Duane Miller, 14-16 november, Aarhus og København

Vært ved Nordisk bispesekretærmøde, 15-16 november, København

Danmark fri(t) for religion - Konference om tros- og tankefrihed 24. november, Christiansborg, København.

 

December

Økumenisk markering af reformationsjubilæet 1.–3. december, København.